Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE.5.3.2

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Ekvivalent ljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Tyst område Senaste värdet (dBA) Datum

0

Käglinge rekreationsområde 1

 40

2015

1

Käglinge rekreationsområde 2

 36

2015

2

Klagshamns badplats

 43

2015

3

Klagshamns udde

 46

2015

4

Båtsmansgränd

 46

2015

5

Gyllins trädgård

 47

2015

6

Husie mosse

 55

2015

7

Totalt medel

 43,875

2015

8

Almåsa koloniområde

 38

2015

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett ligger den ekvivalenta ljudnivån på samma nivå år 2015 som år 2005 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12