Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE. 5.3. 1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

1998

50,778

1

Totalt medel

2000

50,778

2

Totalt medel

2005

48,625

3

Totalt medel

2015

52,5

4

Totalt medel

2020

47,5

5

Pildammsparken 1

1998

49

6

Pildammsparken 1

2000

49

7

Pildammsparken 1

2005

54

8

Pildammsparken 1

2015

51

9

Pildammsparken 1

2020

48

10

Pildammsparken 2

1998

50

11

Pildammsparken 2

2000

54

12

Pildammsparken 2

2005

48

13

Pildammsparken 2

2015

50

14

Pildammsparken 2

2020

46

15

Slottsparken

1998

50

16

Slottsparken

2000

53

17

Slottsparken

2005

48

18

Slottsparken

2015

53

19

Slottsparken

2020

52

20

Kungsparken

1998

51

21

Kungsparken

2000

51

22

Kungsparken

2005

47

23

Kungsparken

2015

51

24

Kungsparken

2020

51

25

Beijers park

1998

49

26

Beijers park

2000

52

27

Beijers park

2005

47

28

Beijers park

2015

54

29

Beijers park

2020

48

30

Bulltofta rekreationsområde

1998

57

31

Bulltofta rekreationsområde

2000

53

32

Bulltofta rekreationsområde

2005

54

33

Bulltofta rekreationsområde

2015

54

34

Bulltofta rekreationsområde

2020

52

35

Rosengårdsfältet

1998

55

36

Rosengårdsfältet

2000

54

37

Rosengårdsfältet

2005

47

38

Rosengårdsfältet

2015

56

39

Kroksbäcksparken

1998

51

40

Kroksbäcksparken

2000

46

41

Kroksbäcksparken

2005

44

42

Kroksbäcksparken

2015

51

43

Kroksbäcksparken

2020

43

44

Djupadalsparken

1998

45

45

Djupadalsparken

2000

45

46

Djupadalsparken

2020

40

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har inga större förändringar skett med den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20