Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE.5.3.1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Pildammsparken 1

1998

49

1

Pildammsparken 1

2000

49

2

Pildammsparken 1

2005

54

3

Pildammsparken 1

2015

51

4

Pildammsparken 2

1998

50

5

Pildammsparken 2

2000

54

6

Pildammsparken 2

2005

48

7

Pildammsparken 2

2015

50

8

Slottsparken

1998

50

9

Slottsparken

2000

53

10

Slottsparken

2005

48

11

Slottsparken

2015

53

12

Kungsparken

1998

51

13

Kungsparken

2000

51

14

Kungsparken

2005

47

15

Kungsparken

2015

51

16

Beijers park

1998

49

17

Beijers park

2000

52

18

Beijers park

2005

47

19

Beijers park

2015

54

20

Bulltofta rekreationsområde

1998

57

21

Bulltofta rekreationsområde

2000

53

22

Bulltofta rekreationsområde

2005

54

23

Bulltofta rekreationsområde

2015

54

24

Rosengårdsfältet

1998

55

25

Rosengårdsfältet

2000

54

26

Rosengårdsfältet

2005

47

27

Rosengårdsfältet

2015

56

28

Kroksbäcksparken

1998

51

29

Kroksbäcksparken

2000

46

30

Kroksbäcksparken

2005

44

31

Kroksbäcksparken

2015

51

32

Totalt medel

1998

51,5

33

Totalt medel

2000

51,5

34

Totalt medel

2005

48,625

35

Totalt medel

2015

52,5

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har den ekvivalenta ljudnivån ökat lite i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12