Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE.5.3.1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Tyst stadsmiljö Senaste värdet (dBA) Datum

0

Pildammsparken 1

 51

2015

1

Pildammsparken 2

 50

2015

2

Slottsparken

 53

2015

3

Kungsparken

 51

2015

4

Beijers park

 54

2015

5

Bulltofta rekreationsområde

 54

2015

6

Rosengårdsfältet

 56

2015

7

Kroksbäcksparken

 51

2015

8

Totalt medel

 52,5

2015

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har den ekvivalenta ljudnivån ökat lite i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12