Gå direkt till sidans innehåll

Tysta områden

Delområde SE.5.3

Kartläggningar av ljudmiljön på ett antal utvalda tysta områden i Malmö har skett vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer på dessa platser.

Den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna har totalt sett ökat lite mellan år 1998 och 2015. I de tysta områdena i kommunens yttre delar förändrades totalt sett inte de ekvivalenta ljudnivåerna mellan år 2005 och 2015. De maximala ljudnivåerna i de tysta centrala stadsmiljöerna har totalt sett också ökat mellan år 1998 och 2015. Däremot har de maximala ljudnivåerna i de yttre delarna av kommunen totalt sett minskat något mellan år 2005 och 2015.

Senast uppdaterad: 2023-02-09