Gå direkt till sidans innehåll

Skrubbskädda i Öresund

Nyckeltal SE.6.3.3

Öresunds Vattenvårdsförbund utför mätningar på de fiskar som fångas i samband med miljögiftsundersökningar. Nedanstående uppgifter är hämtade från en rapport som sammanställt fem års undersökningar.

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (gram)

0

Klagshamn

1999

296

1

Klagshamn

2002

302

2

Klagshamn

2006

393

3

Klagshamn

2010

427

4

Klagshamn

2014

388

5

Malmö

1999

366

6

Malmö

2002

311

7

Malmö

2006

382

8

Malmö

2010

413

9

Malmö

2014

413

10

Landskrona

1999

433

11

Landskrona

2002

356

12

Landskrona

2006

322

13

Landskrona

2010

337

14

Landskrona

2014

472

15

Totalt Malmö Klagshamn

1999

331

16

Totalt Malmö Klagshamn

2002

306

17

Totalt Malmö Klagshamn

2006

388

18

Totalt Malmö Klagshamn

2010

420

19

Totalt Malmö Klagshamn

2014

401

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Trenden visar medelvikt för de två lokaler som ligger inom Malmö kommuns havsområde, Malmö och Klagshamn, och senaste värdet ligger mellan lägst och högst uppmätta. Medelvikten för skrubbskädda har vid samtliga tre lokaler varierat mellan 295 och 473 gram. Konditionsfaktorn, som ger ett mått på fiskens fysiologiska kondition (motsvarande BMI för människa), har generellt sett varit relativt stabil under den undersökta perioden år 1999-2014.

Vid varje provtagningstillfälle har ungefär 25 skrubbskäddor provfiskats på varje lokal. Skrubbskäddor lever i relativt stationära bestånd och uppnår en medelålder på sex till sju år. Då de lever på samma plats relativt länge är de ett tacksamt provtagningsobjekt för att undersöka hur de påverkas av tillståndet i deras livsmiljö. Här redovisas resultatet från de tre lokaler i Öresund som ligger närmast Malmö.

Senast uppdaterad: 2021-12-17