Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk vattenstatus

Nyckeltal SE.6.1.1

Enligt EUs vattendirektiv ska alla vattenförekomsters ekologiska status klassas. Den av Vattenmyndigheten beslutade klassningen från år 2009 samt bedömningen för 2016 redovisas nedan.

Ekologisk status för kommunens vattenförekomster

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Måttlig status

2009

5

1

Måttlig status

2016

6

2

Måttlig potential

2009

1

3

Måttlig potential

2016

0

4

Otillfredsställande status

2009

2

5

Otillfredsställande status

2016

2

6

Dålig ekologisk status

2009

1

7

Dålig ekologisk status

2016

1

8

Data saknas

2016

1

9

God status

2009

0

10

God status

2016

0

Datakälla: Vattenmyndigheten, VISS

Kommentar

Den första klassningen av Sveriges vattenförekomster beslutades år 2009 och den andra klassningen gjordes år 2016. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 2015, eller senast till år 2027. Ingen av de vattenförekomster som berör Malmö uppnådde god ekologisk status varken vid klassningen år 2009 eller vid den senaste bedömningen år 2016.

Av de tio ytvattenförekomster som berör Malmö kommun och som har klassats är fem stycken kustvatten, fyra stycken vattendrag och ett utsjövatten. Mer detaljerad information om vattenförekomsterna och deras klassningar finns på VISS och Vattenmyndigheten som kan nås via länkarna nedan.

Senast uppdaterad: 2019-05-15