Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenkvalitet

Nyckeltal SE.6.1.3

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade EU-badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Utmärkt kvalitet

2008

3

1

Utmärkt kvalitet

2009

3

2

Utmärkt kvalitet

2010

3

3

Utmärkt kvalitet

2011

4

4

Utmärkt kvalitet

2012

5

5

Utmärkt kvalitet

2013

3

6

Utmärkt kvalitet

2014

3

7

Utmärkt kvalitet

2015

3

8

Utmärkt kvalitet

2016

2

9

Utmärkt kvalitet

2017

2

10

Utmärkt kvalitet

2018

3

11

Utmärkt kvalitet

2019

3

12

Utmärkt kvalitet

2020

3

13

Utmärkt kvalitet

2021

4

14

Bra kvalitet

2009

1

15

Bra kvalitet

2010

1

16

Bra kvalitet

2013

1

17

Bra kvalitet

2014

1

18

Bra kvalitet

2015

1

19

Bra kvalitet

2016

2

20

Bra kvalitet

2017

2

21

Bra kvalitet

2018

2

22

Bra kvalitet

2019

2

23

Bra kvalitet

2021

1

24

Tillfredsställande kvalitet

2017

1

25

Tillfredsställande kvalitet

2020

2

26

Dålig kvalitet

2008

1

27

Dålig kvalitet

2016

1

28

Ej klassificerad

2009

1

29

Ej klassificerad

2013

1

30

Ej klassificerad

2014

1

31

Ej klassificerad

2015

1

32

Totalt godkända

2008

3

33

Totalt godkända

2009

4

34

Totalt godkända

2010

4

35

Totalt godkända

2011

4

36

Totalt godkända

2012

5

37

Totalt godkända

2013

4

38

Totalt godkända

2014

4

39

Totalt godkända

2015

4

40

Totalt godkända

2016

4

41

Totalt godkända

2017

5

42

Totalt godkända

2018

5

43

Totalt godkända

2019

5

44

Totalt godkända

2020

5

45

Totalt godkända

2021

5

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008. Fyra av fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2021 som att ha utmärkt kvalitet medan den kvarvarande hade bra kvalitet. År 2021 tillkom två nya badplatser, Yttre Barnviken, Sibbarp samt Öresunds Funkis, vilka därför ej har någon klassning ännu. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en offentlig badplats.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös fem officiella strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus, Scaniabadplatsen, Sibbarps kallbadhus och Sundspromenaden. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Havs- och vattenmyndighetens sida "badplatsen", se länken nedan.

I Sverige som helhet är 90 procent av de svenska EU-baden klassificerade som utmärkta, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar 402 badplatser av samtliga 445 EU-bad i landet.

Senast uppdaterad: 2022-06-20