Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Nyckeltal SE. 6.5. 6

3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Sege å

2001

0,14

1

Sege å

2002

0,14

2

Sege å

2003

0,12

3

Sege å

2004

0,10

4

Sege å

2005

0,11

5

Sege å

2006

0,11

6

Sege å

2007

0,11

7

Sege å

2008

0,10

8

Sege å

2009

0,10

9

Sege å

2010

0,10

10

Sege å

2011

0,10

11

Sege å

2012

0,10

12

Sege å

2013

0,10

13

Sege å

2014

0,10

14

Sege å

2015

0,11

15

Sege å

2016

0,10

16

Sege å

2017

0,09

17

Sege å

2018

0,09

18

Sege å

2019

0,10

19

Sege å

2020

0,09

20

Sege å

2021

0,10

21

Sege å

2022

0,09

22

Risebergabäcken

2007

0,12

23

Risebergabäcken

2008

0,12

24

Risebergabäcken

2009

0,11

25

Risebergabäcken

2010

0,08

26

Risebergabäcken

2011

0,08

27

Risebergabäcken

2012

0,08

28

Risebergabäcken

2013

0,10

29

Risebergabäcken

2014

0,09

30

Risebergabäcken

2015

0,09

31

Risebergabäcken

2016

0,07

32

Risebergabäcken

2017

0,08

33

Risebergabäcken

2018

0,09

34

Risebergabäcken

2019

0,09

35

Risebergabäcken

2020

0,08

36

Risebergabäcken

2021

0,08

37

Risebergabäcken

2022

0,08

38

Tygelsjöbäcken

1991

0,32

39

Tygelsjöbäcken

1992

0,24

40

Tygelsjöbäcken

1993

0,21

41

Tygelsjöbäcken

1994

0,21

42

Tygelsjöbäcken

1995

0,26

43

Tygelsjöbäcken

1996

0,30

44

Tygelsjöbäcken

1997

0,34

45

Tygelsjöbäcken

1998

0,31

46

Tygelsjöbäcken

1999

0,31

47

Tygelsjöbäcken

2000

0,31

48

Tygelsjöbäcken

2001

0,32

49

Tygelsjöbäcken

2002

0,36

50

Tygelsjöbäcken

2003

0,34

51

Tygelsjöbäcken

2004

0,37

52

Tygelsjöbäcken

2005

0,35

53

Tygelsjöbäcken

2006

0,36

54

Tygelsjöbäcken

2007

0,31

55

Tygelsjöbäcken

2008

0,28

56

Tygelsjöbäcken

2009

0,23

57

Tygelsjöbäcken

2010

0,19

58

Tygelsjöbäcken

2011

0,17

59

Tygelsjöbäcken

2012

0,19

60

Tygelsjöbäcken

2013

0,21

61

Tygelsjöbäcken

2014

0,24

62

Tygelsjöbäcken

2015

0,25

63

Tygelsjöbäcken

2016

0,25

64

Tygelsjöbäcken

2017

0,24

65

Tygelsjöbäcken

2018

0,24

66

Tygelsjöbäcken

2019

0,24

67

Tygelsjöbäcken

2020

0,27

68

Tygelsjöbäcken

2021

0,35

69

Tygelsjöbäcken

2022

0,35

70

Skumparpsdiket

1996

0,43

71

Skumparpsdiket

1997

0,37

72

Skumparpsdiket

1998

0,20

73

Skumparpsdiket

1999

0,16

74

Skumparpsdiket

2000

0,12

75

Skumparpsdiket

2001

0,12

76

Skumparpsdiket

2002

0,11

77

Skumparpsdiket

2003

0,18

78

Skumparpsdiket

2004

0,21

79

Skumparpsdiket

2005

0,22

80

Skumparpsdiket

2006

0,16

81

Skumparpsdiket

2007

0,12

82

Skumparpsdiket

2008

0,08

83

Skumparpsdiket

2009

0,08

84

Skumparpsdiket

2010

0,07

85

Skumparpsdiket

2011

0,08

86

Skumparpsdiket

2012

0,07

87

Skumparpsdiket

2013

0,08

88

Skumparpsdiket

2014

0,08

89

Skumparpsdiket

2015

0,08

90

Skumparpsdiket

2016

0,07

91

Skumparpsdiket

2017

0,07

92

Skumparpsdiket

2018

0,06

93

Skumparpsdiket

2019

0,06

94

Skumparpsdiket

2020

0,07

95

Skumparpsdiket

2021

0,07

96

Skumparpsdiket

2022

0,07

97

Bunkeflodiket

1991

0,55

98

Bunkeflodiket

1992

0,48

99

Bunkeflodiket

1993

0,38

100

Bunkeflodiket

1994

0,32

101

Bunkeflodiket

1995

0,35

102

Bunkeflodiket

1996

0,37

103

Bunkeflodiket

1997

0,32

104

Bunkeflodiket

1998

0,17

105

Bunkeflodiket

1999

0,10

106

Bunkeflodiket

2000

0,05

107

Bunkeflodiket

2001

0,06

108

Bunkeflodiket

2002

0,08

109

Bunkeflodiket

2003

0,10

110

Bunkeflodiket

2004

0,11

111

Bunkeflodiket

2005

0,09

112

Bunkeflodiket

2006

0,07

113

Bunkeflodiket

2007

0,06

114

Bunkeflodiket

2008

0,09

115

Bunkeflodiket

2009

0,09

116

Bunkeflodiket

2010

0,08

117

Bunkeflodiket

2011

0,05

118

Bunkeflodiket

2012

0,05

119

Bunkeflodiket

2013

0,05

120

Bunkeflodiket

2014

0,03

121

Bunkeflodiket

2015

0,02

122

Bunkeflodiket

2016

0,02

123

Bunkeflodiket

2017

0,02

124

Bunkeflodiket

2018

0,02

125

Bunkeflodiket

2019

0,01

126

Bunkeflodiket

2020

0,01

127

Bunkeflodiket

2021

0,02

128

Bunkeflodiket

2022

0,02

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2024-05-08