Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Nyckeltal SE.6.5.6

3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Sege å

2001

0,14

1

Sege å

2002

0,14

2

Sege å

2003

0,12

3

Sege å

2004

0,10

4

Sege å

2005

0,11

5

Sege å

2006

0,11

6

Sege å

2007

0,11

7

Sege å

2008

0,10

8

Sege å

2009

0,10

9

Sege å

2010

0,10

10

Sege å

2011

0,10

11

Sege å

2012

0,10

12

Sege å

2013

0,10

13

Sege å

2014

0,10

14

Sege å

2015

0,11

15

Sege å

2016

0,10

16

Sege å

2017

0,09

17

Sege å

2018

0,09

18

Sege å

2019

0,09

19

Sege å

2020

0,09

20

Risebergabäcken

2007

0,12

21

Risebergabäcken

2008

0,12

22

Risebergabäcken

2009

0,11

23

Risebergabäcken

2010

0,08

24

Risebergabäcken

2011

0,08

25

Risebergabäcken

2012

0,08

26

Risebergabäcken

2013

0,10

27

Risebergabäcken

2014

0,09

28

Risebergabäcken

2015

0,09

29

Risebergabäcken

2016

0,07

30

Risebergabäcken

2017

0,08

31

Risebergabäcken

2018

0,09

32

Risebergabäcken

2019

0,09

33

Risebergabäcken

2020

0,08

34

Tygelsjöbäcken

1991

0,32

35

Tygelsjöbäcken

1992

0,24

36

Tygelsjöbäcken

1993

0,21

37

Tygelsjöbäcken

1994

0,21

38

Tygelsjöbäcken

1995

0,26

39

Tygelsjöbäcken

1996

0,30

40

Tygelsjöbäcken

1997

0,34

41

Tygelsjöbäcken

1998

0,31

42

Tygelsjöbäcken

1999

0,31

43

Tygelsjöbäcken

2000

0,31

44

Tygelsjöbäcken

2001

0,32

45

Tygelsjöbäcken

2002

0,36

46

Tygelsjöbäcken

2003

0,34

47

Tygelsjöbäcken

2004

0,37

48

Tygelsjöbäcken

2005

0,35

49

Tygelsjöbäcken

2006

0,36

50

Tygelsjöbäcken

2007

0,31

51

Tygelsjöbäcken

2008

0,28

52

Tygelsjöbäcken

2009

0,23

53

Tygelsjöbäcken

2010

0,19

54

Tygelsjöbäcken

2011

0,17

55

Tygelsjöbäcken

2012

0,19

56

Tygelsjöbäcken

2013

0,21

57

Tygelsjöbäcken

2014

0,24

58

Tygelsjöbäcken

2015

0,25

59

Tygelsjöbäcken

2016

0,25

60

Tygelsjöbäcken

2017

0,24

61

Tygelsjöbäcken

2018

0,24

62

Tygelsjöbäcken

2019

0,24

63

Tygelsjöbäcken

2020

0,27

64

Tygelsjöbäcken

2021

0,35

65

Skumparpsdiket

1996

0,43

66

Skumparpsdiket

1997

0,37

67

Skumparpsdiket

1998

0,20

68

Skumparpsdiket

1999

0,16

69

Skumparpsdiket

2000

0,12

70

Skumparpsdiket

2001

0,12

71

Skumparpsdiket

2002

0,11

72

Skumparpsdiket

2003

0,18

73

Skumparpsdiket

2004

0,21

74

Skumparpsdiket

2005

0,22

75

Skumparpsdiket

2006

0,16

76

Skumparpsdiket

2007

0,12

77

Skumparpsdiket

2008

0,08

78

Skumparpsdiket

2009

0,08

79

Skumparpsdiket

2010

0,07

80

Skumparpsdiket

2011

0,08

81

Skumparpsdiket

2012

0,07

82

Skumparpsdiket

2013

0,08

83

Skumparpsdiket

2014

0,08

84

Skumparpsdiket

2015

0,08

85

Skumparpsdiket

2016

0,07

86

Skumparpsdiket

2017

0,07

87

Skumparpsdiket

2018

0,06

88

Skumparpsdiket

2019

0,06

89

Skumparpsdiket

2020

0,07

90

Skumparpsdiket

2021

0,07

91

Bunkeflodiket

1991

0,55

92

Bunkeflodiket

1992

0,48

93

Bunkeflodiket

1993

0,38

94

Bunkeflodiket

1994

0,32

95

Bunkeflodiket

1995

0,35

96

Bunkeflodiket

1996

0,37

97

Bunkeflodiket

1997

0,32

98

Bunkeflodiket

1998

0,17

99

Bunkeflodiket

1999

0,10

100

Bunkeflodiket

2000

0,05

101

Bunkeflodiket

2001

0,06

102

Bunkeflodiket

2002

0,08

103

Bunkeflodiket

2003

0,10

104

Bunkeflodiket

2004

0,11

105

Bunkeflodiket

2005

0,09

106

Bunkeflodiket

2006

0,07

107

Bunkeflodiket

2007

0,06

108

Bunkeflodiket

2008

0,09

109

Bunkeflodiket

2009

0,09

110

Bunkeflodiket

2010

0,08

111

Bunkeflodiket

2011

0,05

112

Bunkeflodiket

2012

0,05

113

Bunkeflodiket

2013

0,05

114

Bunkeflodiket

2014

0,03

115

Bunkeflodiket

2015

0,02

116

Bunkeflodiket

2016

0,02

117

Bunkeflodiket

2017

0,02

118

Bunkeflodiket

2018

0,02

119

Bunkeflodiket

2019

0,01

120

Bunkeflodiket

2020

0,01

121

Bunkeflodiket

2021

0,02

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2023-03-27