Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE. 6

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Endast 3,5 procent av allt vatten på jorden är sötvatten. Av detta är ungefär hälften bundet i glaciärer och i isen vid polerna medan den andra hälften finns lagrat i grundvattnet. Bara 0,01 procent av den totala mängden vatten finns i sjöar och floder och en ännu mindre mängd, 0,001 procent, finns som vattenånga i atmosfären.

Vatten är en resurs som samhället tar för given i vår del av världen. Kvantitetsmässigt finns det för det mesta mycket att tillgå medan det kvalitetsmässigt ibland kan uppstå problem, dock små jämfört med de som finns i världen i övrigt.

Vattenmiljön i bäckar och diken är avgörande för allt som lever där och förändringar är viktiga att följa.

Ytvattnet påverkas i stor utsträckning av samhällets verksamheter. Utsläppen av föroreningar och näringsämnen från industrier, avloppsreningsverk och jordbruksmark hamnar i vattendragen och slutligen i havet.

Ett rikt och välmående växt- och djurliv är det bästa kvittot på en bra vattenkvalitet. Den biologiska mångfalden är viktig att värna även i vattenmiljöer för att skapa bra möjligheter för ekosystemen att ge de tjänster som människan är beroende av.

Ett bra dricksvatten är viktigt för ett samhälle. I Sverige har vi tillgång till ett vatten av bra kvalitet som smakar gott direkt ur kranen, efter endast smärre behandling. Vattnet som försörjer Malmöborna med dricksvatten kommer både från grund- och ytvattentäkter.

Senast uppdaterad: 2023-11-27