Gå direkt till sidans innehåll

Kollektivtrafikresor

Nyckeltal SE.4.3.3

Nyckeltalet baseras på resvaneundersökningen som genomförs vart femte år av Region Skåne tillsammans med Trafikverket och de skånska kommunerna. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete och till skola som görs med kollektivtrafik.

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

12

1

2008

15

2

2013

21

3

2018

45

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som tar sig till arbete och till skola med kollektivtrafik har ökat från 12 % till 45 % under perioden mellan år 2003 och 2018. Sedan den förra resvaneundersökningen år 2013 har andelen som tar kollektivtrafik till skola och till arbete mer än fördubblats i Malmö.

Senast uppdaterad: 2020-04-21