Gå direkt till sidans innehåll

Gång- och cykelresor

Nyckeltal SE.4.3.2

Nyckeltalet baseras på resvaneundersökningen som genomförs vart femte år av Region Skåne tillsammans med Trafikverket och de skånska kommunerna. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete och till skola som görs med cykel eller till fots.

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

43

1

2008

52

2

2013

46

3

2018

34,2

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som går eller cyklar till skola och till arbete har minskat från 43 % till 34 % under perioden mellan år 2003 och 2018. Andelen var som högst under år 2008 då så mycket som 52 % gick eller cyklade till skola och till arbete i Malmö.

Senast uppdaterad: 2020-04-21