Gå direkt till sidans innehåll

Bilresor

Nyckeltal SE.4.3.1

Nyckeltalet baseras på resvaneundersökningen som genomförs vart femte år av Region Skåne tillsammans med Trafikverket och de skånska kommunerna. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete och till skola som görs med bil.

Andelen bilresor till arbete/skola av totalt antal resor till arbete/skola

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

43

1

2008

32

2

2013

31

3

2018

19,4

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som tar bilen till skola och till arbete har minskat från 43 % till 19 % under perioden mellan år 2003 och 2018. De största förändringarna skedde mellan år 2003 och 2008 samt mellan år 2013 och 2018.

Senast uppdaterad: 2020-04-21