Gå direkt till sidans innehåll

Bil, moped och cykel

Nyckeltal SE.4.3.5

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Bil Västra Hamnensnittet

2003

12700

1

Bil Västra Hamnensnittet

2004

17600

2

Bil Västra Hamnensnittet

2005

27800

3

Bil Västra Hamnensnittet

2006

30500

4

Bil Västra Hamnensnittet

2007

33200

5

Bil Västra Hamnensnittet

2008

36300

6

Bil Västra Hamnensnittet

2009

33800

7

Bil Västra Hamnensnittet

2010

35300

8

Bil Västra Hamnensnittet

2011

29800

9

Bil Västra Hamnensnittet

2012

27300

10

Bil Västra Hamnensnittet

2013

29100

11

Bil Västra Hamnensnittet

2014

29000

12

Bil Västra Hamnensnittet

2015

27300

13

Bil Västra Hamnensnittet

2016

30600

14

Bil Västra Hamnensnittet

2017

32900

15

Bil Västra Hamnensnittet

2018

30400

16

Bil Västra Hamnensnittet

2019

32700

17

Bil Västra Hamnensnittet

2020

31500

18

Bil Västra Hamnensnittet

2021

32700

19

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2003

4780

20

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2004

5875

21

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2005

6385

22

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2006

6090

23

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2007

7405

24

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2008

8090

25

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2009

7600

26

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2010

7490

27

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2011

6390

28

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2012

10240

29

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2013

10170

30

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2014

8840

31

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2015

12350

32

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2016

12490

33

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2017

14140

34

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2018

16570

35

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2019

19090

36

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

2021

15180

37

Bil Centrala snittet

2003

228300

38

Bil Centrala snittet

2004

228000

39

Bil Centrala snittet

2005

210100

40

Bil Centrala snittet

2006

211800

41

Bil Centrala snittet

2007

218300

42

Bil Centrala snittet

2008

211000

43

Bil Centrala snittet

2009

207500

44

Bil Centrala snittet

2010

204300

45

Bil Centrala snittet

2011

202800

46

Bil Centrala snittet

2012

186400

47

Bil Centrala snittet

2013

188000

48

Bil Centrala snittet

2014

191300

49

Bil Centrala snittet

2015

198600

50

Bil Centrala snittet

2016

199600

51

Bil Centrala snittet

2017

200100

52

Bil Centrala snittet

2018

194000

53

Bil Centrala snittet

2019

192175

54

Bil Centrala snittet

2020

168080

55

Bil Centrala snittet

2021

180800

56

Moped och cykel Centrala snittet

2003

49360

57

Moped och cykel Centrala snittet

2004

51380

58

Moped och cykel Centrala snittet

2005

52370

59

Moped och cykel Centrala snittet

2006

50100

60

Moped och cykel Centrala snittet

2007

54250

61

Moped och cykel Centrala snittet

2008

62390

62

Moped och cykel Centrala snittet

2009

64550

63

Moped och cykel Centrala snittet

2010

67240

64

Moped och cykel Centrala snittet

2011

67030

65

Moped och cykel Centrala snittet

2012

74380

66

Moped och cykel Centrala snittet

2013

75170

67

Moped och cykel Centrala snittet

2014

84890

68

Moped och cykel Centrala snittet

2015

78550

69

Moped och cykel Centrala snittet

2016

85110

70

Moped och cykel Centrala snittet

2017

83680

71

Moped och cykel Centrala snittet

2018

89960

72

Moped och cykel Centrala snittet

2019

93820

73

Moped och cykel Centrala snittet

2021

77100

74

Bil Kanalbrosnittet

2003

94800

75

Bil Kanalbrosnittet

2004

94000

76

Bil Kanalbrosnittet

2005

94100

77

Bil Kanalbrosnittet

2006

99500

78

Bil Kanalbrosnittet

2007

103200

79

Bil Kanalbrosnittet

2008

102100

80

Bil Kanalbrosnittet

2009

95900

81

Bil Kanalbrosnittet

2010

91600

82

Bil Kanalbrosnittet

2011

87500

83

Bil Kanalbrosnittet

2012

85400

84

Bil Kanalbrosnittet

2013

86500

85

Bil Kanalbrosnittet

2014

83100

86

Bil Kanalbrosnittet

2015

87550

87

Bil Kanalbrosnittet

2016

88650

88

Bil Kanalbrosnittet

2017

79950

89

Bil Kanalbrosnittet

2018

70850

90

Bil Kanalbrosnittet

2019

73750

91

Bil Kanalbrosnittet

2020

67700

92

Bil Kanalbrosnittet

2021

69300

93

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2003

30060

94

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2004

30250

95

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2005

28770

96

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2006

31930

97

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2007

32930

98

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2008

33990

99

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2009

34390

100

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2010

36860

101

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2011

36570

102

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2012

38590

103

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2013

39120

104

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2014

37250

105

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2015

37780

106

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2016

42260

107

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2017

41020

108

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2018

47460

109

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2019

46560

110

Moped och cykel Kanalbrosnittet

2021

37640

111

Cykel och moped totalt

2003

84200

112

Cykel och moped totalt

2004

87505

113

Cykel och moped totalt

2005

87525

114

Cykel och moped totalt

2006

88120

115

Cykel och moped totalt

2007

94585

116

Cykel och moped totalt

2008

104470

117

Cykel och moped totalt

2009

106540

118

Cykel och moped totalt

2010

111590

119

Cykel och moped totalt

2011

109990

120

Cykel och moped totalt

2012

123210

121

Cykel och moped totalt

2013

124460

122

Cykel och moped totalt

2014

130980

123

Cykel och moped totalt

2015

128680

124

Cykel och moped totalt

2016

139860

125

Cykel och moped totalt

2017

138840

126

Cykel och moped totalt

2018

153990

127

Cykel och moped totalt

2019

159470

128

Cykel och moped totalt

2021

129920

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet, Kanalbrosnittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa tre mätsnitt i Malmö.

Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2021. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2021 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2020. I kanalbrosnittet ökar moped- och cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka något de senaste åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en ökande trend från år 2003 till 2021 även om det var en liten minskning under senaste året.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).

Senast uppdaterad: 2022-03-10