Gå direkt till sidans innehåll

Bil, moped och cykel

Nyckeltal SE.4.3.5

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar, mopeder och cyklar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Fordonssnitt Senaste värdet (stycken) Datum

0

Cykel och moped totalt

 129920

2021

1

Bil Västra Hamnensnittet

 32700

2021

2

Moped och cykel Västra Hamnensnittet

 15180

2021

3

Bil Centrala snittet

 180800

2021

4

Moped och cykel Centrala snittet

 77100

2021

5

Bil Kanalbrosnittet

 69300

2021

6

Moped och cykel Kanalbrosnittet

 37640

2021

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar och mopeder vid Centrala snittet, Kanalbrosnittet och Västra Hamnensnittet. Den visar på en total ökning av cykel- och mopedtrafiken vid dessa tre mätsnitt i Malmö.

Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under perioden 2003-2021. Moped- och cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2021 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2020. I kanalbrosnittet ökar moped- och cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år. I Västra Hamnensnittet var biltrafiken som högst år 2008 för att därefter minska och sedan återigen öka något de senaste åren. Moped- och cykeltrafiken i Västra Hamnensnittet visar på en ökande trend från år 2003 till 2021 även om det var en liten minskning under senaste året.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (centralsnittet).

Senast uppdaterad: 2022-03-10