Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilsinnehav

Nyckeltal SE.4.2.1

Statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar Trafikanalys årligen fram statistik på andelen miljöbilar på kommunnivå.

Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Rad-id Miljöbil Senaste värdet (%) Datum

0

MB2007

 18

2015

1

MB2013

 6

2017

Datakälla: RUS och Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar i Malmö ökade återigen under år 2017. 6 procent av bilarna som är registrerade i Malmö var miljöbilar enligt definitionen, MB2013, år 2017.

Införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 innebär att miljöbilsklassificeringen MB2013 inte används längre. Därigenom registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret och antal miljöbilar i beståndet kan ej uppdateras.

Uppgifter om en personbil är klassad som miljöbil finns i vägtrafikregistret från år 2008. Definitionen av miljöbil skärptes den 1 januari 2013 och här redovisas andelen miljöbilar enligt både den nya definitionen MB2013 och den gamla MB2007. Från och med år 2016 är det dock inte möjligt att redovisa miljöbilar enligt den gamla definitionen MB2007 då dessa inte längre redovisas i vägtrafikregistret.

Senast uppdaterad: 2022-07-07