Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.3

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö

Rad-id Datum Värde (%)

0

2011

35,0381

1

2012

42,9264

2

2013

9,486

3

2014

12,5163

4

2015

11,3664

5

2016

14,0384

6

2017

15,1954

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar som nybilsregistrerades på ägare i Malmö ökade något ytterligare under år 2017 och uppgår till 15 %. Miljöbilsdefinitionen skärptes den 1 januari 2013 vilket ger upphov till den stora minskningen år 2013.

Införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 innebär att miljöbilsklassificeringen MB2013 inte används längre. Därigenom registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret längre och antal nyregistrerade miljöbilar kan ej uppdateras.

Senast uppdaterad: 2019-10-02