Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.4

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Bensin

2010

39,39

1

Bensin

2011

41,38

2

Bensin

2012

38,58

3

Bensin

2013

41,00

4

Bensin

2014

40,66

5

Bensin

2015

43,86

6

Bensin

2016

43,42

7

Bensin

2017

40,77

8

Bensin

2018

50,27

9

Bensin

2019

50,10

10

Bensin

2020

41,63

11

Bensin

2021

37,79

12

Diesel

2010

44,74

13

Diesel

2011

50,78

14

Diesel

2012

56,14

15

Diesel

2013

53,91

16

Diesel

2014

53,33

17

Diesel

2015

51,28

18

Diesel

2016

50,08

19

Diesel

2017

51,35

20

Diesel

2018

40,77

21

Diesel

2019

35,63

22

Diesel

2020

31,46

23

Diesel

2021

22,96

24

El

2010

0,01

25

El

2011

0,11

26

El

2012

0,08

27

El

2013

0,15

28

El

2014

0,77

29

El

2015

0,66

30

El

2016

1,30

31

El

2017

1,31

32

El

2018

1,60

33

El

2019

2,70

34

El

2020

7,06

35

El

2021

14,99

36

El- och laddhybrider

2010

1,46

37

El- och laddhybrider

2011

0,74

38

El- och laddhybrider

2012

1,48

39

Elhybrider

2013

1,83

40

Elhybrider

2014

1,66

41

Elhybrider

2015

1,45

42

Elhybrider

2016

1,92

43

Elhybrider

2017

2,23

44

Elhybrider

2018

3,12

45

Elhybrider

2019

5,73

46

Elhybrider

2020

3,92

47

Elhybrider

2021

5,07

48

Laddhybrider

2013

0,19

49

Laddhybrider

2014

0,64

50

Laddhybrider

2015

1,07

51

Laddhybrider

2016

1,87

52

Laddhybrider

2017

3,42

53

Laddhybrider

2018

3,34

54

Laddhybrider

2019

4,54

55

Laddhybrider

2020

14,87

56

Laddhybrider

2021

18,49

57

Etanol

2010

10,04

58

Etanol

2011

4,50

59

Etanol

2012

1,36

60

Etanol

2013

0,43

61

Etanol

2014

0,22

62

Etanol

2015

0,01

63

Etanol

2016

0,01

64

Etanol

2017

0,01

65

Etanol

2018

0,02

66

Etanol

2019

0,34

67

Etanol

2020

0,01

68

Etanol

2021

0,09

69

Gas

2010

4,36

70

Gas

2011

2,49

71

Gas

2012

2,34

72

Gas

2013

2,49

73

Gas

2014

2,69

74

Gas

2015

1,63

75

Gas

2016

1,39

76

Gas

2017

0,89

77

Gas

2018

0,85

78

Gas

2019

0,94

79

Gas

2020

1,04

80

Gas

2021

0,57

81

Övriga

2012

0,02

82

Övriga

2014

0,02

83

Övriga

2015

0,03

84

Övriga

2016

0,02

85

Övriga

2017

0,02

86

Övriga

2018

0,03

87

Övriga

2019

0,02

88

Övriga

2020

0,02

89

Övriga

2021

0,05

90

Totalt

2010

15,87

91

Totalt

2011

7,84

92

Totalt

2012

5,28

93

Totalt

2013

5,09

94

Totalt

2014

6,01

95

Totalt

2015

4,86

96

Totalt

2016

6,50

97

Totalt

2017

7,87

98

Totalt

2018

8,96

99

Totalt

2019

14,27

100

Totalt

2020

26,91

101

Totalt

2021

39,25

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2021 till 39,3 procent i Malmö. Detta är 23,4 procentenheter högre jämfört med år 2010 och den klart högsta andelen för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade andelen som drevs av annat än bensin och diesel, från 15,9 till 5,1 procent. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drivs med gas. Däremot har andelen elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under år 202och 2021 ökade andelen elbilar till att vara 15 procent och el- och laddhybrider till 23,5 procent.

Bensinfordon minskar sin andel av nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från 39,4 till 37,8 procent. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 40 procent men under år 2018 och 2019 var andelen drygt 50 procent. För de dieseldrivna fordonen kan en minskande trend ses sedan år 2012 och deras andel uppgår år 2021 till ungefär 23 procent.

Senast uppdaterad: 2022-07-07