Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.4

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
39,25 % (2021)
Utgångsvärde:
15,87 % (2010)

Kommentar

Andelen personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2021 till 39,3 procent i Malmö. Detta är 23,4 procentenheter högre jämfört med år 2010 och den klart högsta andelen för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade andelen som drevs av annat än bensin och diesel, från 15,9 till 5,1 procent. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drivs med gas. Däremot har andelen elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under år 202och 2021 ökade andelen elbilar till att vara 15 procent och el- och laddhybrider till 23,5 procent.

Bensinfordon minskar sin andel av nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från 39,4 till 37,8 procent. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 40 procent men under år 2018 och 2019 var andelen drygt 50 procent. För de dieseldrivna fordonen kan en minskande trend ses sedan år 2012 och deras andel uppgår år 2021 till ungefär 23 procent.

Senast uppdaterad: 2022-07-07