Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelstyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE.4.2.2

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Bensin

2010

77,48

1

Bensin

2011

81,35

2

Bensin

2012

77,81

3

Bensin

2013

74,35

4

Bensin

2014

71,48

5

Bensin

2015

69,40

6

Bensin

2016

66,41

7

Bensin

2017

64,07

8

Bensin

2018

62,80

9

Bensin

2019

60,95

10

Bensin

2020

59,19

11

Bensin

2021

56,86

12

Diesel

2010

14,85

13

Diesel

2011

12,97

14

Diesel

2012

16,07

15

Diesel

2013

19,40

16

Diesel

2014

21,93

17

Diesel

2015

23,85

18

Diesel

2016

26,33

19

Diesel

2017

28,16

20

Diesel

2018

28,71

21

Diesel

2019

29,28

22

Diesel

2020

28,50

23

Diesel

2021

27,60

24

El

2010

0,01

25

El

2011

0,01

26

El

2012

0,02

27

El

2013

0,03

28

El

2014

0,08

29

El

2015

0,13

30

El

2016

0,31

31

El

2017

0,46

32

El

2018

0,60

33

El

2019

0,95

34

El

2020

1,78

35

El

2021

3,26

36

El- och laddhybrider

2010

0,69

37

El- och laddhybrider

2011

0,61

38

El- och laddhybrider

2012

0,72

39

Elhybrider

2013

0,81

40

Elhybrider

2014

0,95

41

Elhybrider

2015

1,12

42

Elhybrider

2016

1,37

43

Elhybrider

2017

1,69

44

Elhybrider

2018

2,13

45

Elhybrider

2019

2,71

46

Elhybrider

2020

2,95

47

Elhybrider

2021

3,39

48

Laddhybrider

2013

0,03

49

Laddhybrider

2014

0,07

50

Laddhybrider

2015

0,14

51

Laddhybrider

2016

0,33

52

Laddhybrider

2017

0,70

53

Laddhybrider

2018

1,00

54

Laddhybrider

2019

1,54

55

Laddhybrider

2020

3,12

56

Laddhybrider

2021

4,61

57

Etanol

2010

5,51

58

Etanol

2011

4,19

59

Etanol

2012

4,30

60

Etanol

2013

4,15

61

Etanol

2014

4,06

62

Etanol

2015

3,89

63

Etanol

2016

3,80

64

Etanol

2017

3,57

65

Etanol

2018

3,49

66

Etanol

2019

3,36

67

Etanol

2020

3,24

68

Etanol

2021

3,10

69

Gas

2010

1,46

70

Gas

2011

0,86

71

Gas

2012

1,08

72

Gas

2013

1,23

73

Gas

2014

1,43

74

Gas

2015

1,45

75

Gas

2016

1,44

76

Gas

2017

1,34

77

Gas

2018

1,27

78

Gas

2019

1,20

79

Gas

2020

1,20

80

Gas

2021

1,17

81

Övriga

2011

0,01

82

Övriga

2012

0,01

83

Övriga

2013

0,01

84

Övriga

2014

0,01

85

Övriga

2015

0,01

86

Övriga

2016

0,02

87

Övriga

2017

0,01

88

Övriga

2018

0,01

89

Övriga

2019

0,02

90

Övriga

2020

0,02

91

Övriga

2021

0,01

92

Totalt

2010

7,67

93

Totalt

2011

5,68

94

Totalt

2012

6,12

95

Totalt

2013

6,25

96

Totalt

2014

6,59

97

Totalt

2015

6,75

98

Totalt

2016

7,27

99

Totalt

2017

7,77

100

Totalt

2018

8,49

101

Totalt

2019

9,77

102

Totalt

2020

12,31

103

Totalt

2021

15,54

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2021 till 15,5 procent i Malmö. Detta är 7,9 procentenheter högre jämfört med år 2010. År 2011 minskade andelen för att sedan kontinuerligt öka något varje år till 7,8 procent år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

Andelen dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Men under år 2020 och 2021 minskade även dieselbilarna. Numera är 56,9 % bensindrivna och 27,6 % dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2022-07-07