Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelstyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE.4.2.2

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel

Rad-id Bränsletyp Senaste värdet (%) Datum

0

Bensin

 56,86

2021

1

Diesel

 27,60

2021

2

Totalt

 15,54

2021

3

Laddhybrider

 4,61

2021

4

Elhybrider

 3,39

2021

5

El

 3,26

2021

6

Etanol

 3,10

2021

7

Gas

 1,17

2021

8

El- och laddhybrider

 0,72

2012

9

Övriga

 0,01

2021

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2021 till 15,5 procent i Malmö. Detta är 7,9 procentenheter högre jämfört med år 2010. År 2011 minskade andelen för att sedan kontinuerligt öka något varje år till 7,8 procent år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

Andelen dieseldrivna fordon har alltsedan år 2011 ökat till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Men under år 2020 och 2021 minskade även dieselbilarna. Numera är 56,9 % bensindrivna och 27,6 % dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2022-07-07