Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.7

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Nyregistrerade personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Bensin

2010

5589

1

Bensin

2011

5437

2

Bensin

2012

4459

3

Bensin

2013

4802

4

Bensin

2014

5312

5

Bensin

2015

6205

6

Bensin

2016

7300

7

Bensin

2017

6864

8

Bensin

2018

8307

9

Bensin

2019

10402

10

Bensin

2020

7668

11

Bensin

2021

6602

12

Bensin

2022

3583

13

Diesel

2010

6348

14

Diesel

2011

6673

15

Diesel

2012

6488

16

Diesel

2013

6314

17

Diesel

2014

6966

18

Diesel

2015

7255

19

Diesel

2016

8419

20

Diesel

2017

8645

21

Diesel

2018

6738

22

Diesel

2019

7398

23

Diesel

2020

5795

24

Diesel

2021

4011

25

Diesel

2022

2551

26

El

2010

1

27

El

2011

15

28

El

2012

9

29

El

2013

18

30

El

2014

100

31

El

2015

94

32

El

2016

218

33

El

2017

220

34

El

2018

265

35

El

2019

560

36

El

2020

1300

37

El

2021

2618

38

El

2022

3490

39

El- och laddhybrider

2010

207

40

El- och laddhybrider

2011

97

41

El- och laddhybrider

2012

171

42

Elhybrider

2013

214

43

Elhybrider

2014

217

44

Elhybrider

2015

205

45

Elhybrider

2016

323

46

Elhybrider

2017

376

47

Elhybrider

2018

516

48

Elhybrider

2019

1189

49

Elhybrider

2020

722

50

Elhybrider

2021

885

51

Elhybrider

2022

867

52

Laddhybrider

2013

22

53

Laddhybrider

2014

84

54

Laddhybrider

2015

152

55

Laddhybrider

2016

314

56

Laddhybrider

2017

575

57

Laddhybrider

2018

552

58

Laddhybrider

2019

943

59

Laddhybrider

2020

2739

60

Laddhybrider

2021

3231

61

Laddhybrider

2022

3533

62

Etanol

2010

1424

63

Etanol

2011

591

64

Etanol

2012

157

65

Etanol

2013

50

66

Etanol

2014

29

67

Etanol

2015

2

68

Etanol

2016

1

69

Etanol

2017

1

70

Etanol

2018

3

71

Etanol

2019

71

72

Etanol

2020

1

73

Etanol

2021

16

74

Etanol

2022

33

75

Gas

2010

619

76

Gas

2011

327

77

Gas

2012

271

78

Gas

2013

292

79

Gas

2014

352

80

Gas

2015

230

81

Gas

2016

233

82

Gas

2017

150

83

Gas

2018

140

84

Gas

2019

195

85

Gas

2020

192

86

Gas

2021

99

87

Gas

2022

73

88

Övriga

2010

0

89

Övriga

2011

0

90

Övriga

2012

2

91

Övriga

2013

0

92

Övriga

2014

3

93

Övriga

2015

4

94

Övriga

2016

3

95

Övriga

2017

3

96

Övriga

2018

5

97

Övriga

2019

4

98

Övriga

2020

4

99

Övriga

2021

8

100

Övriga

2022

0

101

Totalt

2010

2251

102

Totalt

2011

1030

103

Totalt

2012

610

104

Totalt

2013

596

105

Totalt

2014

785

106

Totalt

2015

687

107

Totalt

2016

1092

108

Totalt

2017

1325

109

Totalt

2018

1481

110

Totalt

2019

2962

111

Totalt

2020

4958

112

Totalt

2021

6857

113

Totalt

2022

7996

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2022 till nästan 8 000 i Malmö. Detta är det klart högsta antalet för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade antalet som drevs av annat än bensin och diesel. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drevs med gas. Däremot har antalet elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under de senaste tre åren har antalet elbilar ökat till att nu vara nästan 3 500 och el- och laddhybrider till 4 400.

Bensin- och dieselfordonen minskar i nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från att vara nästan 12 000 till drygt 6 000, alltså en halvering. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 5 000 men under år 2018 och 2019 var de uppemot 10 000. De dieseldrivna fordonen har legat kring 6 000 - 8 000 men sedan år 2020 har de minskat till numera drygt 2 500.

Senast uppdaterad: 2023-05-25