Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE. 4.2. 7

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Nyregistrerade personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2010

2251

1

Totalt

2011

1030

2

Totalt

2012

610

3

Totalt

2013

596

4

Totalt

2014

785

5

Totalt

2015

687

6

Totalt

2016

1092

7

Totalt

2017

1325

8

Totalt

2018

1481

9

Totalt

2019

2962

10

Totalt

2020

4958

11

Totalt

2021

6857

12

Totalt

2022

7996

13

Totalt

2023

9630

14

Bensin

2010

5589

15

Bensin

2011

5437

16

Bensin

2012

4459

17

Bensin

2013

4802

18

Bensin

2014

5312

19

Bensin

2015

6205

20

Bensin

2016

7300

21

Bensin

2017

6864

22

Bensin

2018

8307

23

Bensin

2019

10402

24

Bensin

2020

7668

25

Bensin

2021

6602

26

Bensin

2022

3583

27

Bensin

2023

7666

28

Diesel

2010

6348

29

Diesel

2011

6673

30

Diesel

2012

6488

31

Diesel

2013

6314

32

Diesel

2014

6966

33

Diesel

2015

7255

34

Diesel

2016

8419

35

Diesel

2017

8645

36

Diesel

2018

6738

37

Diesel

2019

7398

38

Diesel

2020

5795

39

Diesel

2021

4011

40

Diesel

2022

2551

41

Diesel

2023

1814

42

El

2010

1

43

El

2011

15

44

El

2012

9

45

El

2013

18

46

El

2014

100

47

El

2015

94

48

El

2016

218

49

El

2017

220

50

El

2018

265

51

El

2019

560

52

El

2020

1300

53

El

2021

2618

54

El

2022

3490

55

El

2023

4620

56

El- och laddhybrider

2010

207

57

El- och laddhybrider

2011

97

58

El- och laddhybrider

2012

171

59

Elhybrider

2013

214

60

Elhybrider

2014

217

61

Elhybrider

2015

205

62

Elhybrider

2016

323

63

Elhybrider

2017

376

64

Elhybrider

2018

516

65

Elhybrider

2019

1189

66

Elhybrider

2020

722

67

Elhybrider

2021

885

68

Elhybrider

2022

867

69

Elhybrider

2023

954

70

Laddhybrider

2013

22

71

Laddhybrider

2014

84

72

Laddhybrider

2015

152

73

Laddhybrider

2016

314

74

Laddhybrider

2017

575

75

Laddhybrider

2018

552

76

Laddhybrider

2019

943

77

Laddhybrider

2020

2739

78

Laddhybrider

2021

3231

79

Laddhybrider

2022

3533

80

Laddhybrider

2023

3670

81

Etanol

2010

1424

82

Etanol

2011

591

83

Etanol

2012

157

84

Etanol

2013

50

85

Etanol

2014

29

86

Etanol

2015

2

87

Etanol

2016

1

88

Etanol

2017

1

89

Etanol

2018

3

90

Etanol

2019

71

91

Etanol

2020

1

92

Etanol

2021

16

93

Etanol

2022

33

94

Etanol

2023

292

95

Gas

2010

619

96

Gas

2011

327

97

Gas

2012

271

98

Gas

2013

292

99

Gas

2014

352

100

Gas

2015

230

101

Gas

2016

233

102

Gas

2017

150

103

Gas

2018

140

104

Gas

2019

195

105

Gas

2020

192

106

Gas

2021

99

107

Gas

2022

73

108

Gas

2023

92

109

Övriga

2010

0

110

Övriga

2011

0

111

Övriga

2012

2

112

Övriga

2013

0

113

Övriga

2014

3

114

Övriga

2015

4

115

Övriga

2016

3

116

Övriga

2017

3

117

Övriga

2018

5

118

Övriga

2019

4

119

Övriga

2020

4

120

Övriga

2021

8

121

Övriga

2022

0

122

Övriga

2023

2

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2023 till drygt 9 600 i Malmö. Detta är det klart högsta antalet för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade antalet som drevs av annat än bensin och diesel. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drevs med gas. Däremot har antalet elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under de senaste fyra åren har antalet elbilar ökat till att nu vara drygt 4 600 och el- och laddhybrider till nästan 4 700.

Bensin- och dieselfordonen minskar i nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från att vara nästan 12 000 till nästan 9 500. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 5 000 men under år 2018 och 2019 var de uppemot 10 000. De dieseldrivna fordonen har legat kring 6 000 - 8 000 men sedan år 2020 har de minskat till numera drygt 1 800.

Senast uppdaterad: 2024-04-17