Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE. 4.2. 6

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Bränsletyp Senaste värdet (stycken) Datum

0

Bensin

 66097

2023

1

Diesel

 31936

2023

2

Totalt

 27355

2023

3

El

 8736

2023

4

Laddhybrider

 8036

2023

5

Elhybrider

 5489

2023

6

Etanol

 3728

2023

7

Gas

 1357

2023

8

El- och laddhybrider

 778

2012

9

Övriga

 9

2023

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i fordonsflottan, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2023 till 27 355 stycken i Malmö. Detta är drygt 18 000 fler jämfört med år 2010. År 2011 minskade antalet för att sedan kontinuerligt öka något varje år till drygt 9 000 år 2017. Åren därefter har ökningen varit mer tydlig och det är främst elfordon och laddhybriderna som står för denna ökning.

De bensindrivna bilarna har minskat under hela den redovisade perioden. Antalet dieseldrivna fordon har däremot ökat i Malmö, fram till år 2019, till stor del på bekostnad av de bensindrivna. Sedan år 2020 har dock även de diesledrivna bilarna minskat. Numera är drygt 66 000 bensindrivna och nästan 32 000 dieseldrivna.

Senast uppdaterad: 2024-04-17