Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE.4.1.1

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil)

0

Körsträcka per bil

1999

1209

1

Körsträcka per bil

2000

1211

2

Körsträcka per bil

2005

1165

3

Körsträcka per bil

2008

1280

4

Körsträcka per bil

2009

1259

5

Körsträcka per bil

2010

1229

6

Körsträcka per bil

2011

1156

7

Körsträcka per bil

2012

1130

8

Körsträcka per bil

2013

1118

9

Körsträcka per bil

2014

1114

10

Körsträcka per bil

2015

1127

11

Körsträcka per bil

2016

1128

12

Körsträcka per bil

2017

1114

13

Körsträcka per bil

2018

1103

14

Körsträcka per bil

2019

1063

15

Körsträcka per bil

2020

1025

16

Körsträcka per bil

2021

1055

17

Körsträcka per invånare

1999

466

18

Körsträcka per invånare

2000

488

19

Körsträcka per invånare

2005

542

20

Körsträcka per invånare

2008

581

21

Körsträcka per invånare

2009

571

22

Körsträcka per invånare

2010

563

23

Körsträcka per invånare

2011

478

24

Körsträcka per invånare

2012

461

25

Körsträcka per invånare

2013

460

26

Körsträcka per invånare

2014

463

27

Körsträcka per invånare

2015

466

28

Körsträcka per invånare

2016

480

29

Körsträcka per invånare

2017

487

30

Körsträcka per invånare

2018

471

31

Körsträcka per invånare

2019

469

32

Körsträcka per invånare

2020

434

33

Körsträcka per invånare

2021

446

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2021 ökade körsträckan per invånare i Malmö med 12 mil per invånare vilket var den näst lägsta sträckan under hela den redovisade perioden, 446 mil per invånare. Körsträckan per bil i Malmö ökade med 30 mil per bil under år 2021 och uppgick därmed till 1055 mil per bil vilket också är den näst lägsta sträckan under hela den redovisade perioden. Körsträckorna både per bil och per invånare har de senaste två åren varit de lägsta sedan år 1999. Några större förändringar skedde dock inte för någon av körsträckorna mellan år 2011 och 2017.

Senast uppdaterad: 2022-07-07