Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE. 4.1. 1

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Rad-id Körsträcka med bil Senaste värdet (mil) Datum

0

Körsträcka per bil

 1072

2022

1

Körsträcka per invånare

 446

2022

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2022 låg körsträckan per invånare i Malmö på samma nivå som året innan, 446 mil per invånare. Endast år 2020 var körsträckan per invånare lägre än de senaste två åren.

Körsträckan per bil i Malmö ökade med 17 mil per bil under år 2022 och uppgick därmed till 1072 mil per bil vilket är den längsta sträckan under de senaste fyra åren.

Körsträckorna både per bil och per invånare har de senaste tre-fyra åren varit de lägsta sedan år 1999. Minskningarna av körsträckorna började redan år 2019 men under 2020 var de som lägst vilket troligen berodde på coronapandemin. Därefter har de ökat något igen.

Senast uppdaterad: 2023-10-10