Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE. 4.1. 1

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Rad-id Körsträcka med bil Senaste värdet (mil) Datum

0

Körsträcka per bil

 1055

2021

1

Körsträcka per invånare

 446

2021

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2021 ökade körsträckan per invånare i Malmö med 12 mil per invånare vilket var den näst lägsta sträckan under hela den redovisade perioden, 446 mil per invånare. Körsträckan per bil i Malmö ökade med 30 mil per bil under år 2021 och uppgick därmed till 1055 mil per bil vilket också är den näst lägsta sträckan under hela den redovisade perioden. Körsträckorna både per bil och per invånare har de senaste två åren varit de lägsta sedan år 1999. Några större förändringar skedde dock inte för någon av körsträckorna mellan år 2011 och 2017.

Senast uppdaterad: 2022-07-07