Gå direkt till sidans innehåll

Tillgång till olika parkkategorier

Nyckeltal SE. 9.2. 4

Malmöbornas tillgång till antal parker med olika storlekar inom olika gångavstånd har undersökts av Malmö stad. Uppgifter från den första undersökningen redovisas här.

Andel av befolkningen med tillgång till olika antal parkkategorier

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

5 parkkategorier

2015

57,36

1

4 parkkategorier

2015

30,50

2

3 parkkategorier

2015

9,46

3

2 parkkategorier

2015

2,21

4

1 parkkategori

2015

0,27

5

0 parkkategori

2015

0,18

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2015 hade 57 % av Malmöborna tillgång till samtliga fem parkkategorier och endast 0,18 % hade inte tillgång till någon parkkategori alls.

Följande fem parkkategorier har definierats med avseende på avstånd samt yta och används vid undersökningen:
Inom 300 m från bostad med yta om minst 0,2 ha och 30 m bred
Inom 500 m från bostad med yta om minst 1 ha och 50 m bred
Inom 1 000 m från bostad med yta om minst 5 ha och 100 m bred
Inom 2 000 m från bostad med yta om minst 10 ha och 200 m bred
Inom 3 000 m från bostad med yta om minst 35 ha och 300 m bred

Avstånden avser gångavstånd från bostaden till respektive grönyta. Områdena avser allmänna park- och naturområden vilka är öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential för att utvecklas som vistelseytor samt inte bestå av långsmala remsor utan ha en samlad form.

Senast uppdaterad: 2022-04-19