Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning 10-15

Nyckeltal SE.9.3.21

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010 och 2015. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Åkermark

2010

4939

1

Åkermark

2015

4571

2

Betesmark

2010

318

3

Betesmark

2015

311

4

Skogsmark

2010

350

5

Skogsmark

2015

412

6

Bebyggd mark

2010

6475

7

Bebyggd mark

2015

6865

8

Täkter och gruvområden

2010

100

9

Täkter och gruvområden

2015

100

10

Golfbanor och skidpistar

2010

237

11

Golfbanor och skidpistar

2015

238

12

Övrig mark

2010

3269

13

Övrig mark

2015

3162

14

Vatten

2010

152

15

Vatten

2015

176

16

Totalt

2010

15687

17

Totalt

2015

15660

Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2015 minskade kategorin åkermark med 370 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande mark, ökade med 390 hektar. Kategorin övrig mark minskade med nästan 110 hektar. Både kategorin skogsmark och vatten ökade mellan åren 2010 och 2015 med 62 respektive 24 hektar.

Detta är andra gången som statistiken om markanvändningen har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" nedan.

Senast uppdaterad: 2022-10-24