Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning 10-15

Nyckeltal SE.9.3.21

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010 och 2015. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Användning Senaste värdet (ha) Datum

0

Totalt

 15660

2015

1

Åkermark

 4571

2015

2

Betesmark

 311

2015

3

Skogsmark

 412

2015

4

Bebyggd mark

 6865

2015

5

Täkter och gruvområden

 100

2015

6

Golfbanor och skidpistar

 238

2015

7

Övrig mark

 3162

2015

8

Vatten

 176

2015

Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan år 2010 och 2015 minskade kategorin åkermark med 370 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande mark, ökade med 390 hektar. Kategorin övrig mark minskade med nästan 110 hektar. Både kategorin skogsmark och vatten ökade mellan åren 2010 och 2015 med 62 respektive 24 hektar.

Detta är andra gången som statistiken om markanvändningen har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" nedan.

Senast uppdaterad: 2022-10-24