Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning 10-15

Nyckeltal SE.9.3.21

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010 och 2015. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Datakälla: SCB
Senaste värdet:
15660 ha (2015)
Utgångsvärde:
15687 ha (2010)

Kommentar

Mellan år 2010 och 2015 minskade kategorin åkermark med 370 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande mark, ökade med 390 hektar. Kategorin övrig mark minskade med nästan 110 hektar. Både kategorin skogsmark och vatten ökade mellan åren 2010 och 2015 med 62 respektive 24 hektar.

Detta är andra gången som statistiken om markanvändningen har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" nedan.

Senast uppdaterad: 2022-10-24