Gå direkt till sidans innehåll

Jätteträd

Nyckeltal SE. 7.2. 1

Jätteträd har inventerats i Malmö år 2001 och 2009. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Rad-id Trädsort Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 191

2009

1

Bok

 62

2009

2

Pil

 39

2009

3

Hästkastanj

 25

2009

4

Poppel

 23

2009

5

Platan

 12

2009

6

Lönn

 11

2009

7

Ask

 9

2009

8

Ek

 4

2009

9

Lind

 3

2009

10

Sumpcypress

 3

2009

11

Alm

 0

2009

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd som åskådliggörs i diagrammet.

Vid inventeringen fanns även ett exemplar vardera av trädsorterna Gudaträd, Trumpetträd, Fågelbär och Robinia. Två av dessa träd fanns kvar 2009, Trumpetträdet och Fågelbäret.

Senast uppdaterad: 2023-09-08