Gå direkt till sidans innehåll

Jordbruksmark

Nyckeltal SE. 7.1. 4

Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Jordbruksmark

1981

6867

1

Jordbruksmark

1985

6708

2

Jordbruksmark

1989

6299

3

Jordbruksmark

1990

6424

4

Jordbruksmark

1991

6290

5

Jordbruksmark

1992

6260

6

Jordbruksmark

1993

6192

7

Jordbruksmark

1994

6138

8

Jordbruksmark

1995

6125

9

Jordbruksmark

1996

5896

10

Jordbruksmark

1997

5838

11

Jordbruksmark

1998

5649

12

Jordbruksmark

1999

5520

13

Jordbruksmark

2003

5484

14

Jordbruksmark

2005

5304

15

Jordbruksmark

2007

5360

16

Jordbruksmark

2008

5159

17

Jordbruksmark

2009

5186

18

Jordbruksmark

2010

5257

19

Jordbruksmark

2011

5095

20

Jordbruksmark

2012

4920

21

Jordbruksmark

2013

4857

22

Jordbruksmark

2014

4884

23

Jordbruksmark

2015

4882

24

Jordbruksmark

2016

4976

25

Jordbruksmark

2017

4821

26

Jordbruksmark

2018

4952

27

Jordbruksmark

2019

4861

28

Jordbruksmark

2020

4833

29

Jordbruksmark

2021

4801

30

Jordbruksmark

2022

4783

31

Jordbruksmark

2023

4764

32

Åkermark

1981

6695

33

Åkermark

1985

6544

34

Åkermark

1989

6174

35

Åkermark

1990

6292

36

Åkermark

1991

6168

37

Åkermark

1992

6157

38

Åkermark

1993

6089

39

Åkermark

1994

6036

40

Åkermark

1995

6008

41

Åkermark

1996

5770

42

Åkermark

1997

5693

43

Åkermark

1998

5565

44

Åkermark

1999

5443

45

Åkermark

2003

5274

46

Åkermark

2005

5082

47

Åkermark

2007

5137

48

Åkermark

2008

4946

49

Åkermark

2009

5027

50

Åkermark

2010

4939

51

Åkermark

2011

4791

52

Åkermark

2012

4609

53

Åkermark

2013

4557

54

Åkermark

2014

4588

55

Åkermark

2015

4571

56

Åkermark

2016

4672

57

Åkermark

2017

4518

58

Åkermark

2018

4664

59

Åkermark

2019

4588

60

Åkermark

2020

4559

61

Åkermark

2021

4530

62

Åkermark

2022

4515

63

Åkermark

2023

4515

64

Betesmark

1981

172

65

Betesmark

1985

164

66

Betesmark

1989

125

67

Betesmark

1990

132

68

Betesmark

1991

122

69

Betesmark

1992

103

70

Betesmark

1993

103

71

Betesmark

1994

102

72

Betesmark

1995

117

73

Betesmark

1996

126

74

Betesmark

1997

145

75

Betesmark

1998

84

76

Betesmark

1999

77

77

Betesmark

2003

210

78

Betesmark

2005

222

79

Betesmark

2007

223

80

Betesmark

2008

213

81

Betesmark

2009

159

82

Betesmark

2010

318

83

Betesmark

2011

304

84

Betesmark

2012

311

85

Betesmark

2013

300

86

Betesmark

2014

296

87

Betesmark

2015

311

88

Betesmark

2016

304

89

Betesmark

2017

303

90

Betesmark

2018

288

91

Betesmark

2019

273

92

Betesmark

2020

274

93

Betesmark

2021

271

94

Betesmark

2022

268

95

Betesmark

2023

249

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 19 hektar under år 2023 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Åkerarealen förändrades dock inte under det senaste året. Endast betesarealen minskade med 19 hektar under år 2023. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Senast uppdaterad: 2024-05-16