Gå direkt till sidans innehåll

Jordbruksmark

Nyckeltal SE.7.1.4

Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Åkermark

1981

6695

1

Åkermark

1985

6544

2

Åkermark

1989

6174

3

Åkermark

1990

6292

4

Åkermark

1991

6168

5

Åkermark

1992

6157

6

Åkermark

1993

6089

7

Åkermark

1994

6036

8

Åkermark

1995

6008

9

Åkermark

1996

5770

10

Åkermark

1997

5693

11

Åkermark

1998

5565

12

Åkermark

1999

5443

13

Åkermark

2003

5274

14

Åkermark

2005

5082

15

Åkermark

2007

5137

16

Åkermark

2008

4946

17

Åkermark

2009

5027

18

Åkermark

2010

4939

19

Åkermark

2011

4791

20

Åkermark

2012

4609

21

Åkermark

2013

4557

22

Åkermark

2014

4588

23

Åkermark

2015

4571

24

Åkermark

2016

4672

25

Åkermark

2017

4518

26

Åkermark

2018

4664

27

Åkermark

2019

4588

28

Åkermark

2020

4559

29

Åkermark

2021

4530

30

Betesmark

1981

172

31

Betesmark

1985

164

32

Betesmark

1989

125

33

Betesmark

1990

132

34

Betesmark

1991

122

35

Betesmark

1992

103

36

Betesmark

1993

103

37

Betesmark

1994

102

38

Betesmark

1995

117

39

Betesmark

1996

126

40

Betesmark

1997

145

41

Betesmark

1998

84

42

Betesmark

1999

77

43

Betesmark

2003

210

44

Betesmark

2005

222

45

Betesmark

2007

223

46

Betesmark

2008

213

47

Betesmark

2009

159

48

Betesmark

2010

318

49

Betesmark

2011

304

50

Betesmark

2012

311

51

Betesmark

2013

300

52

Betesmark

2014

296

53

Betesmark

2015

311

54

Betesmark

2016

304

55

Betesmark

2017

303

56

Betesmark

2018

288

57

Betesmark

2019

273

58

Betesmark

2020

274

59

Betesmark

2021

271

60

Jordbruksmark

1981

6867

61

Jordbruksmark

1985

6708

62

Jordbruksmark

1989

6299

63

Jordbruksmark

1990

6424

64

Jordbruksmark

1991

6290

65

Jordbruksmark

1992

6260

66

Jordbruksmark

1993

6192

67

Jordbruksmark

1994

6138

68

Jordbruksmark

1995

6125

69

Jordbruksmark

1996

5896

70

Jordbruksmark

1997

5838

71

Jordbruksmark

1998

5649

72

Jordbruksmark

1999

5520

73

Jordbruksmark

2003

5484

74

Jordbruksmark

2005

5304

75

Jordbruksmark

2007

5360

76

Jordbruksmark

2008

5159

77

Jordbruksmark

2009

5186

78

Jordbruksmark

2010

5257

79

Jordbruksmark

2011

5095

80

Jordbruksmark

2012

4920

81

Jordbruksmark

2013

4857

82

Jordbruksmark

2014

4884

83

Jordbruksmark

2015

4882

84

Jordbruksmark

2016

4976

85

Jordbruksmark

2017

4821

86

Jordbruksmark

2018

4952

87

Jordbruksmark

2019

4861

88

Jordbruksmark

2020

4833

89

Jordbruksmark

2021

4801

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med drygt 30 hektar under år 2021 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Både åkerarealen och betesarealen minskade med 29 respektive 3 hektar vardera detta år. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Senast uppdaterad: 2022-01-12