Gå direkt till sidans innehåll

Utsortering av farligt avfall

Indikator MP.12.2.8

Uppföljningen av målet håller på att utvecklas på följande tre områden: Genom plockanalyser framgår om farligt avfall finns i restavfallet och vad det funna farliga avfallet består av. Frågor angående farligt avfall kommer att inkluderas i VA SYDs kundenkät för uppföljning av kretsloppsplanen. Tillgängligheten till insamlingsplatser för farligt avfall kommer även att illustreras med hjälp av en GIS-karta.

Kommentar

Målnivån i Kretsloppsplan 2021-2030 är att allt farligt avfall ska sorteras rätt senast år 2030.

För information om insamlad mängd farligt avfall i Malmö se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2022-11-01