Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal havsyta

Indikator MP.11.2.2

Uppgifter på skyddad areal finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats.

Areal havsyta med formellt skydd

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2011

515

1

2012

517

2

2013

1059

3

2014

1059

4

2015

1041

5

2016

1041

6

2017

1041

7

2018

1041

8

2019

1064

9

2020

1065

10

2021

1065

Datakälla: SCB
Senast uppdaterad: 2022-10-10