Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal havsyta

Indikator MP.11.2.2

Uppgifter på skyddad areal finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats.

Areal havsyta med formellt skydd

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2011
Senaste värdet:
1065 ha (2021)
Utgångsvärde:
515 ha (2011)
Senast uppdaterad: 2022-10-10