Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor rest sträcka

Nyckeltal SE. 13.1. 9

Sammanställningar av antal resta kilometer avseende olika typer av tjänsteresor har under de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Antal resta kilometer med flyg, privat bil, taxi och tåg

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Flyg, bil, taxi

2018

6408000

1

Flyg, bil, taxi

2019

5504000

2

Flyg, bil, taxi

2020

884700

3

Flyg, bil, taxi

2021

730500

4

Flyg, bil, taxi

2022

2159000

5

Flyg, bil, taxi

2023

2805000

6

Flyg

2018

5536000

7

Flyg

2019

4520000

8

Flyg

2020

481900

9

Flyg

2021

440500

10

Flyg

2022

1805000

11

Flyg

2023

2518000

12

Privat bil

2018

698800

13

Privat bil

2019

790600

14

Privat bil

2020

310200

15

Privat bil

2021

208400

16

Privat bil

2022

261100

17

Privat bil

2023

195900

18

Taxi

2018

173400

19

Taxi

2019

193600

20

Taxi

2020

92670

21

Taxi

2021

81630

22

Taxi

2022

92460

23

Taxi

2023

91580

24

Tåg

2018

3697000

25

Tåg

2019

3737000

26

Tåg

2020

1422000

27

Tåg

2021

718000

28

Tåg

2022

2418000

29

Tåg

2023

2973000

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende de fyra redovisade typerna av tjänsteresor, minskade från 10 105 000 km år 2018 till 5 778 000 km år 2023. Sträckorna för flyg och tåg har ökat under det senaste året. Coronapandemin var framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Trenden visar resandet med flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads resande, avseende dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 6 408 500 km år 2018 till 2 805 000 km år 2023. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta totalt sett till minskade växthusgasutsläpp från tjänsteresor.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren i början av den redovisade perioden då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-15