Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor rest sträcka

Nyckeltal SE.13.1.9

Sammanställningar av antal resta kilometer avseende olika typer av tjänsteresor har under de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Antal resta kilometer med flyg, privat bil, taxi och tåg

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Flyg

2018

5536000

1

Flyg

2019

4520000

2

Flyg

2020

481900

3

Flyg

2021

440500

4

Privat bil

2018

698800

5

Privat bil

2019

790600

6

Privat bil

2020

310200

7

Privat bil

2021

208400

8

Taxi

2018

173400

9

Taxi

2019

193600

10

Taxi

2020

92670

11

Taxi

2021

81630

12

Tåg

2018

3697000

13

Tåg

2019

3737000

14

Tåg

2020

1422000

15

Tåg

2021

718000

16

Totalt

2018

6408000

17

Totalt

2019

5504000

18

Totalt

2020

884700

19

Totalt

2021

730500

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende de fyra redovisade typerna av tjänsteresor, minskade från 10 105 000 km år 2018 till 1 448 500 km år 2021. Sträckorna för samtliga resslag har minskat under de två senast redovisade åren. Den pågående coronapandemin är framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Trenden visar resandet med flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads resande, avseende dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 6 408 500 km år 2018 till 730 500 km år 2021. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta till minskade växthusgasutsläpp.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2022-01-31