Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor rest sträcka

Nyckeltal SE.13.1.9

Sammanställningar av antal resta kilometer avseende olika typer av tjänsteresor har under de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Antal resta kilometer med flyg, privat bil, taxi och tåg

Rad-id Tjänsterestyp Senaste värdet (km) Datum

0

Totalt

 730500

2021

1

Flyg

 440500

2021

2

Privat bil

 208400

2021

3

Taxi

 81630

2021

4

Tåg

 718000

2021

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Det totala antalet resta kilometer, avseende de fyra redovisade typerna av tjänsteresor, minskade från 10 105 000 km år 2018 till 1 448 500 km år 2021. Sträckorna för samtliga resslag har minskat under de två senast redovisade åren. Den pågående coronapandemin är framför allt orsaken till minskningen av tjänsteresorna under år 2020 och 2021.

Trenden visar resandet med flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads resande, avseende dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 6 408 500 km år 2018 till 730 500 km år 2021. Tjänsteresor resta med tåg ger upphov till avsevärt mindre växthusgasutsläpp än flyg, taxi och privat bil i tjänsten. Ersätter tågresorna de andra resesätten leder detta till minskade växthusgasutsläpp.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2022-01-31