Gå direkt till sidans innehåll

Kommunernas klimatanpassningsarbete

Nyckeltal SE.1.3.3

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte året genomfört en rankning av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (poäng)

0

Kristianstad

2015

31,5

1

Kristianstad

2016

27,5

2

Kristianstad

2017

26,5

3

Kristianstad

2019

32

4

Kristianstad

2021

31,5

5

Göteborg

2015

29,5

6

Göteborg

2016

30,5

7

Göteborg

2017

30

8

Göteborg

2019

28

9

Göteborg

2021

30,5

10

Stockholm

2015

21,5

11

Stockholm

2016

31

12

Stockholm

2017

32,5

13

Stockholm

2019

31,5

14

Stockholm

2021

31

15

Vänersborg

2016

32,5

16

Vänersborg

2017

32,5

17

Vänersborg

2019

18,5

18

Lomma

2015

27,5

19

Lomma

2016

31,5

20

Lomma

2017

32,5

21

Lomma

2019

31,5

22

Lomma

2021

32,5

23

Uppsala

2016

31,5

24

Uppsala

2017

33

25

Uppsala

2019

33

26

Lund

2015

17

27

Lund

2016

18,5

28

Lund

2017

30

29

Lund

2019

28,5

30

Lund

2021

28

31

Malmö

2015

15,5

32

Malmö

2016

25,5

33

Malmö

2017

22,5

34

Malmö

2019

26

35

Malmö

2021

28,5

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 28,5 poäng år 2021 i denna kommunrankning och hamnade på plats 21. Därmed förbättrades både Malmös poäng samt placering jämfört med förra året. Det var också den tydligt bästa poängen för Malmö sedan enkätundersökningen började år 2015. De tre bästa kommunerna vid denna senaste rankning var Lomma, Norrköping och på delad tredje plats: Ängelholm, Söderhamn, Skövde, Kristianstad och Arvika. Andra kommuner som placerat sig bra under tidigare år är Stockholm och Uppsala.

I den första rankningen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års rankning fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34. År 2019 fick Malmö 26 poäng och hamnade på plats 28.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 180 kommuner på enkäten, 28 färre än år 2019, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Senast uppdaterad: 2022-05-24