Gå direkt till sidans innehåll

Kommunernas klimatanpassningsarbete

Nyckeltal SE.1.3.3

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte året genomfört en rankning av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunrankning

Rad-id Klimatanpassning Senaste värdet (poäng) Datum

0

Kristianstad

 31,5

2021

1

Göteborg

 30,5

2021

2

Stockholm

 31

2021

3

Malmö

 28,5

2021

4

Vänersborg

 18,5

2019

5

Lomma

 32,5

2021

6

Uppsala

 33

2019

7

Lund

 28

2021

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 28,5 poäng år 2021 i denna kommunrankning och hamnade på plats 21. Därmed förbättrades både Malmös poäng samt placering jämfört med förra året. Det var också den tydligt bästa poängen för Malmö sedan enkätundersökningen började år 2015. De tre bästa kommunerna vid denna senaste rankning var Lomma, Norrköping och på delad tredje plats: Ängelholm, Söderhamn, Skövde, Kristianstad och Arvika. Andra kommuner som placerat sig bra under tidigare år är Stockholm och Uppsala.

I den första rankningen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års rankning fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34. År 2019 fick Malmö 26 poäng och hamnade på plats 28.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 180 kommuner på enkäten, 28 färre än år 2019, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Senast uppdaterad: 2022-05-24