Gå direkt till sidans innehåll

Bräddningar

Nyckeltal SE.1.3.2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³)

0

Limhamns hamn

1995

69560

1

Limhamns hamn

1996

50000

2

Limhamns hamn

1997

41000

3

Limhamns hamn

1998

73000

4

Limhamns hamn

1999

73000

5

Limhamns hamn

2000

51000

6

Limhamns hamn

2001

52000

7

Limhamns hamn

2002

60000

8

Limhamns hamn

2003

62000

9

Limhamns hamn

2004

86500

10

Limhamns hamn

2005

57100

11

Limhamns hamn

2006

85000

12

Limhamns hamn

2007

160000

13

Limhamns hamn

2008

74000

14

Limhamns hamn

2009

40806

15

Limhamns hamn

2010

98000

16

Limhamns hamn

2011

111400

17

Limhamns hamn

2012

35198

18

Limhamns hamn

2013

39073

19

Limhamns hamn

2014

237550

20

Limhamns hamn

2015

83040

21

Limhamns hamn

2016

64400

22

Limhamns hamn

2017

25800

23

Limhamns hamn

2018

7850,0

24

Limhamns hamn

2019

7195,0

25

Limhamns hamn

2020

4793,0

26

Limhamns hamn

2021

9999,0

27

Sibbarp

1995

12340

28

Sibbarp

1996

10000

29

Sibbarp

1997

7000,0

30

Sibbarp

1998

16000

31

Sibbarp

1999

16000

32

Sibbarp

2000

13000

33

Sibbarp

2001

11000

34

Sibbarp

2002

12000

35

Sibbarp

2003

11500

36

Sibbarp

2004

16500

37

Sibbarp

2005

12700

38

Sibbarp

2006

18000

39

Sibbarp

2008

16000

40

Sibbarp

2009

15068

41

Sibbarp

2010

55000

42

Sibbarp

2011

64000

43

Sibbarp

2012

3370,0

44

Sibbarp

2013

3741,0

45

Sibbarp

2014

55667

46

Sibbarp

2015

6630,0

47

Sibbarp

2016

5100,0

48

Sibbarp

2017

100,00

49

Sibbarp

2018

2960,0

50

Sibbarp

2019

627,00

51

Sibbarp

2020

2755,0

52

Sibbarp

2021

6865,0

53

Inre kanaler

1995

174000

54

Inre kanaler

1996

290000

55

Inre kanaler

1997

182000

56

Inre kanaler

1998

928000

57

Inre kanaler

1999

1040000

58

Inre kanaler

2000

265000

59

Inre kanaler

2001

270000

60

Inre kanaler

2002

330000

61

Inre kanaler

2003

240000

62

Inre kanaler

2004

398400

63

Inre kanaler

2005

136500

64

Inre kanaler

2006

468000

65

Inre kanaler

2007

478400

66

Inre kanaler

2008

370000

67

Inre kanaler

2009

83380

68

Inre kanaler

2010

370000

69

Inre kanaler

2011

392340

70

Inre kanaler

2012

253450

71

Inre kanaler

2013

281350

72

Inre kanaler

2014

845590

73

Inre kanaler

2015

11000

74

Inre kanaler

2016

45600

75

Inre kanaler

2017

154300

76

Inre kanaler

2018

89892

77

Inre kanaler

2019

42340

78

Inre kanaler

2020

32846

79

Inre kanaler

2021

170440

80

Malmö Hamn

1995

44000

81

Malmö Hamn

1996

60000

82

Malmö Hamn

1997

44000

83

Malmö Hamn

1998

107500

84

Malmö Hamn

1999

107500

85

Malmö Hamn

2000

49000

86

Malmö Hamn

2001

80000

87

Malmö Hamn

2002

92000

88

Malmö Hamn

2003

66000

89

Malmö Hamn

2004

103500

90

Malmö Hamn

2005

54500

91

Malmö Hamn

2006

98900

92

Malmö Hamn

2007

121900

93

Malmö Hamn

2008

112000

94

Malmö Hamn

2009

63901

95

Malmö Hamn

2010

125000

96

Malmö Hamn

2011

132110

97

Malmö Hamn

2012

3317,0

98

Malmö Hamn

2013

3682,0

99

Malmö Hamn

2014

43641

100

Malmö Hamn

2015

1000,0

101

Malmö Hamn

2016

7400,0

102

Malmö Hamn

2017

80000

103

Malmö Hamn

2018

5075,0

104

Malmö Hamn

2019

1824,0

105

Malmö Hamn

2020

52537

106

Malmö Hamn

2021

107850

107

Sege kanal

1995

45000

108

Sege kanal

1996

45000

109

Sege kanal

1997

52000

110

Sege kanal

1998

101000

111

Sege kanal

1999

101000

112

Sege kanal

2000

38000

113

Sege kanal

2001

42000

114

Sege kanal

2002

61000

115

Sege kanal

2003

42000

116

Sege kanal

2004

71000

117

Sege kanal

2005

46300

118

Sege kanal

2006

92800

119

Sege kanal

2007

114400

120

Sege kanal

2008

105000

121

Sege kanal

2009

17495

122

Sege kanal

2010

111000

123

Sege kanal

2011

117480

124

Sege kanal

2012

12132

125

Sege kanal

2013

13468

126

Sege kanal

2014

66123

127

Sege kanal

2015

7000,0

128

Sege kanal

2016

16800

129

Sege kanal

2017

4800,0

130

Sege kanal

2018

1286,0

131

Sege kanal

2019

340,00

132

Sege kanal

2020

184,00

133

Sege kanal

2021

5480,0

134

Risebergabäcken

1995

12000

135

Risebergabäcken

1996

10000

136

Risebergabäcken

1997

12000

137

Risebergabäcken

1998

25500

138

Risebergabäcken

1999

25500

139

Risebergabäcken

2000

3000,0

140

Risebergabäcken

2001

14000

141

Risebergabäcken

2002

14000

142

Risebergabäcken

2003

14000

143

Risebergabäcken

2004

20500

144

Risebergabäcken

2005

5600,0

145

Risebergabäcken

2006

24700

146

Risebergabäcken

2007

28900

147

Risebergabäcken

2008

27000

148

Risebergabäcken

2009

12854

149

Risebergabäcken

2010

39000

150

Risebergabäcken

2011

42900

151

Risebergabäcken

2012

9895,0

152

Risebergabäcken

2013

10984

153

Risebergabäcken

2014

95533

154

Risebergabäcken

2015

6000,0

155

Risebergabäcken

2016

16800

156

Risebergabäcken

2017

13700

157

Risebergabäcken

2018

552,00

158

Risebergabäcken

2019

20417

159

Risebergabäcken

2020

1973,0

160

Risebergabäcken

2021

51631

161

Totalt

1995

356900

162

Totalt

1996

465000

163

Totalt

1997

338000

164

Totalt

1998

1251000

165

Totalt

1999

1363000

166

Totalt

2000

419000

167

Totalt

2001

469000

168

Totalt

2002

569000

169

Totalt

2003

435500

170

Totalt

2004

696400

171

Totalt

2005

312700

172

Totalt

2006

787400

173

Totalt

2007

903600

174

Totalt

2008

704000

175

Totalt

2009

233500

176

Totalt

2010

798000

177

Totalt

2011

860230

178

Totalt

2012

317360

179

Totalt

2013

352300

180

Totalt

2014

1344100

181

Totalt

2015

114670

182

Totalt

2016

156100

183

Totalt

2017

278200

184

Totalt

2018

107620

185

Totalt

2019

72743

186

Totalt

2020

95088

187

Totalt

2021

352260

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten ökade under år 2021 jämfört med året innan och uppgick till drygt 352 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste sju åren. Bräddvattenvolymerna har tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer. De senaste stora bräddningarna inträffade under år 2014. Då uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Senast uppdaterad: 2022-03-30