Gå direkt till sidans innehåll

Bräddningar

Nyckeltal SE. 1.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³)

0

Totalt

1995

356900

1

Totalt

1996

465000

2

Totalt

1997

338000

3

Totalt

1998

1251000

4

Totalt

1999

1363000

5

Totalt

2000

419000

6

Totalt

2001

469000

7

Totalt

2002

569000

8

Totalt

2003

435500

9

Totalt

2004

696400

10

Totalt

2005

312700

11

Totalt

2006

787400

12

Totalt

2007

903600

13

Totalt

2008

704000

14

Totalt

2009

233500

15

Totalt

2010

798000

16

Totalt

2011

860230

17

Totalt

2012

317360

18

Totalt

2013

352300

19

Totalt

2014

1344100

20

Totalt

2015

114670

21

Totalt

2016

156100

22

Totalt

2017

278200

23

Totalt

2018

107620

24

Totalt

2019

72743

25

Totalt

2020

95088

26

Totalt

2021

352260

27

Totalt

2022

485680

28

Totalt

2023

875050

29

Limhamns hamn

1995

69560

30

Limhamns hamn

1996

50000

31

Limhamns hamn

1997

41000

32

Limhamns hamn

1998

73000

33

Limhamns hamn

1999

73000

34

Limhamns hamn

2000

51000

35

Limhamns hamn

2001

52000

36

Limhamns hamn

2002

60000

37

Limhamns hamn

2003

62000

38

Limhamns hamn

2004

86500

39

Limhamns hamn

2005

57100

40

Limhamns hamn

2006

85000

41

Limhamns hamn

2007

160000

42

Limhamns hamn

2008

74000

43

Limhamns hamn

2009

40806

44

Limhamns hamn

2010

98000

45

Limhamns hamn

2011

111400

46

Limhamns hamn

2012

35198

47

Limhamns hamn

2013

39073

48

Limhamns hamn

2014

237550

49

Limhamns hamn

2015

83040

50

Limhamns hamn

2016

64400

51

Limhamns hamn

2017

25800

52

Limhamns hamn

2018

7850,0

53

Limhamns hamn

2019

7195,0

54

Limhamns hamn

2020

4793,0

55

Limhamns hamn

2021

9999,0

56

Limhamns hamn

2022

65270

57

Limhamns hamn

2023

38493

58

Sibbarp

1995

12340

59

Sibbarp

1996

10000

60

Sibbarp

1997

7000,0

61

Sibbarp

1998

16000

62

Sibbarp

1999

16000

63

Sibbarp

2000

13000

64

Sibbarp

2001

11000

65

Sibbarp

2002

12000

66

Sibbarp

2003

11500

67

Sibbarp

2004

16500

68

Sibbarp

2005

12700

69

Sibbarp

2006

18000

70

Sibbarp

2008

16000

71

Sibbarp

2009

15068

72

Sibbarp

2010

55000

73

Sibbarp

2011

64000

74

Sibbarp

2012

3370,0

75

Sibbarp

2013

3741,0

76

Sibbarp

2014

55667

77

Sibbarp

2015

6630,0

78

Sibbarp

2016

5100,0

79

Sibbarp

2017

100,00

80

Sibbarp

2018

2960,0

81

Sibbarp

2019

627,00

82

Sibbarp

2020

2755,0

83

Sibbarp

2021

6865,0

84

Sibbarp

2022

8465,0

85

Sibbarp

2023

18415

86

Inre kanaler

1995

174000

87

Inre kanaler

1996

290000

88

Inre kanaler

1997

182000

89

Inre kanaler

1998

928000

90

Inre kanaler

1999

1040000

91

Inre kanaler

2000

265000

92

Inre kanaler

2001

270000

93

Inre kanaler

2002

330000

94

Inre kanaler

2003

240000

95

Inre kanaler

2004

398400

96

Inre kanaler

2005

136500

97

Inre kanaler

2006

468000

98

Inre kanaler

2007

478400

99

Inre kanaler

2008

370000

100

Inre kanaler

2009

83380

101

Inre kanaler

2010

370000

102

Inre kanaler

2011

392340

103

Inre kanaler

2012

253450

104

Inre kanaler

2013

281350

105

Inre kanaler

2014

845590

106

Inre kanaler

2015

11000

107

Inre kanaler

2016

45600

108

Inre kanaler

2017

154300

109

Inre kanaler

2018

89892

110

Inre kanaler

2019

42340

111

Inre kanaler

2020

32846

112

Inre kanaler

2021

170440

113

Inre kanaler

2022

297120

114

Inre kanaler

2023

351510

115

Malmö Hamn

1995

44000

116

Malmö Hamn

1996

60000

117

Malmö Hamn

1997

44000

118

Malmö Hamn

1998

107500

119

Malmö Hamn

1999

107500

120

Malmö Hamn

2000

49000

121

Malmö Hamn

2001

80000

122

Malmö Hamn

2002

92000

123

Malmö Hamn

2003

66000

124

Malmö Hamn

2004

103500

125

Malmö Hamn

2005

54500

126

Malmö Hamn

2006

98900

127

Malmö Hamn

2007

121900

128

Malmö Hamn

2008

112000

129

Malmö Hamn

2009

63901

130

Malmö Hamn

2010

125000

131

Malmö Hamn

2011

132110

132

Malmö Hamn

2012

3317,0

133

Malmö Hamn

2013

3682,0

134

Malmö Hamn

2014

43641

135

Malmö Hamn

2015

1000,0

136

Malmö Hamn

2016

7400,0

137

Malmö Hamn

2017

80000

138

Malmö Hamn

2018

5075,0

139

Malmö Hamn

2019

1824,0

140

Malmö Hamn

2020

52537

141

Malmö Hamn

2021

107850

142

Malmö Hamn

2022

63393

143

Malmö Hamn

2023

388770

144

Sege kanal

1995

45000

145

Sege kanal

1996

45000

146

Sege kanal

1997

52000

147

Sege kanal

1998

101000

148

Sege kanal

1999

101000

149

Sege kanal

2000

38000

150

Sege kanal

2001

42000

151

Sege kanal

2002

61000

152

Sege kanal

2003

42000

153

Sege kanal

2004

71000

154

Sege kanal

2005

46300

155

Sege kanal

2006

92800

156

Sege kanal

2007

114400

157

Sege kanal

2008

105000

158

Sege kanal

2009

17495

159

Sege kanal

2010

111000

160

Sege kanal

2011

117480

161

Sege kanal

2012

12132

162

Sege kanal

2013

13468

163

Sege kanal

2014

66123

164

Sege kanal

2015

7000,0

165

Sege kanal

2016

16800

166

Sege kanal

2017

4800,0

167

Sege kanal

2018

1286,0

168

Sege kanal

2019

340,00

169

Sege kanal

2020

184,00

170

Sege kanal

2021

5480,0

171

Sege kanal

2022

39883

172

Sege kanal

2023

34997

173

Risebergabäcken

1995

12000

174

Risebergabäcken

1996

10000

175

Risebergabäcken

1997

12000

176

Risebergabäcken

1998

25500

177

Risebergabäcken

1999

25500

178

Risebergabäcken

2000

3000,0

179

Risebergabäcken

2001

14000

180

Risebergabäcken

2002

14000

181

Risebergabäcken

2003

14000

182

Risebergabäcken

2004

20500

183

Risebergabäcken

2005

5600,0

184

Risebergabäcken

2006

24700

185

Risebergabäcken

2007

28900

186

Risebergabäcken

2008

27000

187

Risebergabäcken

2009

12854

188

Risebergabäcken

2010

39000

189

Risebergabäcken

2011

42900

190

Risebergabäcken

2012

9895,0

191

Risebergabäcken

2013

10984

192

Risebergabäcken

2014

95533

193

Risebergabäcken

2015

6000,0

194

Risebergabäcken

2016

16800

195

Risebergabäcken

2017

13700

196

Risebergabäcken

2018

552,00

197

Risebergabäcken

2019

20417

198

Risebergabäcken

2020

1973,0

199

Risebergabäcken

2021

51631

200

Risebergabäcken

2022

11557

201

Risebergabäcken

2023

42883

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten i ledningsnätet ökade under år 2023 jämfört med året innan och uppgick till 875 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste nio åren. Bräddvattenvolymerna har dock tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer än de var år 2015-2022 och den totala volymen bräddat vatten var år 2023 i samma storleksordning som den var många av åren mellan 2004 och 2011.

Den linjära trenden avseende bräddningar i avloppsledningsnätet är positiv och visar på en förbättring sedan år 1995 eftersom bräddvolymerna var högre under tidsperiodens början och mitt, jämfört med de senare åren.

De senaste stora bräddningarna inträffade under år 2014. Enligt VA SYDs egna regnmätning uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.

Senast uppdaterad: 2024-04-02