Gå direkt till sidans innehåll

Medeltemperatur

Nyckeltal SE.1.1.3

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
9,80 °C (2021)
Utgångsvärde:
9,72 °C (1992)

Kommentar

År 2021 uppvisade något lägre temperaturer. En svagt ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Notera att referenslinjen för standardnormalvärdet har ökat med 1,3 grader på grund av ny referensperiod.

Den blå linjen visar genomsnittet av medeltemperaturen för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2022-08-09