Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för kylning

Nyckeltal SE.1.1.10

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö

Rad-id Datum Värde (graddagtal)

0

1992

50

1

1993

1

2

1994

81

3

1995

46

4

1996

14

5

1997

58

6

1998

2

7

1999

28

8

2000

11

9

2001

28

10

2002

52

11

2003

34

12

2004

15

13

2005

22

14

2006

70

15

2007

22

16

2008

34

17

2009

27

18

2010

50

19

2011

4

20

2012

20

21

2013

23

22

2014

62

23

2015

18

24

2016

30

25

2017

2

26

2018

110

27

2019

57

28

2020

50

29

2021

53

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Antalet graddagar för kylning uppgick till 53 stycken under år 2021 vilket är ett av de högre värdena under den redovisade perioden. Under år 2018 var kylbehovet ovanligt stort i Malmö, 110 graddagar, vilket orsakades av den varma sommaren. En svagt ökande trend avseende antalet graddagar för kylning kan utläsas ur diagrammet.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 20 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2022-02-04