Gå direkt till sidans innehåll

Klimat

Huvudområde SE. 1

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "klimat- och väderstatistik" pekar främst mot förändringar som talar för ett varmare klimat såsom höjd havsnivå, ökad medeltemperatur, minskande antal frostdagar och vinterdagar samt ökande antal sommardagar. Den redovisade statistiken för Malmö visar bland annat på en ökande trend när det gäller medeltemperaturen och havsytans nivå medan exempelvis årsnederbörden uppvisar en något minskande trend.

I princip samtliga nyckeltal inom fokusområdet "utsläpp av växthusgaser" visar på positiva trender. Växthusgasutsläppen från kommunens geografiska område och de kommunala växthusgasutsläppen visa på tydliga positiva trender. De uppsatta miljömålen för år 2020 uppnåddes i Malmö men ett stort arbete krävs i hela samhället för att uppnå uppsatta miljömål i Malmö till år 2030. Utsläpp från konsumtionen av varor som inte produceras i Malmö är det i dagsläget svårt att få uppgifter på.

På fokusområdet "klimatanpassning" saknas nyckeltal för andra klimatförändringar än nederbördsändringar. De tre nyckeltal som finns på området visar på olika trender. Andelen hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan klimatanpassningsarbetet har blivit något bättre. Vid stora skyfall har Malmös avloppsledningsnät inte kapacitet att ta emot allt vatten som kommer på en gång och antalet bräddningar varierar därmed mycket efter nederbördssituationen.

Senast uppdaterad: 2024-02-14