Gå direkt till sidans innehåll

N3 Genomförda åtgärder

Nyckeltal SE. 8.7.2. 3

Andel åtgärder som genomförts enligt den framtagna kommunikationsplanen (målvärde 100 procent).

Andel åtgärder i kommunikationsplanen som genomförts

Datakälla: projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
Senaste värdet:
100 % (2022)
Utgångsvärde:
100 % (2022)
Mål:
100 %

Kommentar

Samtliga aktiviteter för år 2022 i kommunikationsplanen genomfördes. Bland annat har en sida om kemikaliesmartvardag för barn tagits fram. Denna riktar sig just nu till kommunala och fristående förskolor. Den innehåller kemikaliesmarta tips om miljön på en förskola, information om skapande- och återbruksmaterial samt information om plast och kemikalier. Se länk "Kemikaliesmart vardag för barn" nedan.

Arbete med att bygga upp en sida för kultur och fritid har påbörjats. En e-utbildning för grundskola och fritidsverksamhet köptes in. Utöver det har sidan med kemikaliesmarta tips, som riktar sig till Malmöborna, byggts på med fler rum. Se länk "Kemikaliesmarta tips" nedan.

Sidan om kemikalier på malmo.se har också uppdaterats. Se länk "Kemikaliearbetet på malmo.se" nedan. Nyheter och information har delats via sociala medier.

Senast uppdaterad: 2023-09-21