Gå direkt till sidans innehåll

Sysselsatta inom miljösektorn i Skåne

Nyckeltal SE.12.2.3

Uppgifter på hur många förvärvsarbetande i regionen som är sysselsatta inom miljösektorn finns att hämta hos SCB inom området miljöräkenskaper.

Antal förvärvsarbetande sysselsatta inom miljösektorn

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Kvinnor

2003

1435

1

Kvinnor

2004

1501

2

Kvinnor

2005

1629

3

Kvinnor

2006

1793

4

Kvinnor

2007

1851

5

Kvinnor

2008

2058

6

Kvinnor

2009

2019

7

Kvinnor

2010

2170

8

Kvinnor

2011

2212

9

Kvinnor

2012

2357

10

Kvinnor

2013

2340

11

Kvinnor

2014

2429

12

Kvinnor

2015

2516

13

Kvinnor

2016

2654

14

Kvinnor

2017

2871

15

Kvinnor

2018

3003

16

Kvinnor

2019

3119

17

Kvinnor

2020

3331

18

Män

2003

6275

19

Män

2004

6555

20

Män

2005

7071

21

Män

2006

7894

22

Män

2007

8337

23

Män

2008

9164

24

Män

2009

9599

25

Män

2010

10172

26

Män

2011

10427

27

Män

2012

10834

28

Män

2013

10839

29

Män

2014

11137

30

Män

2015

11808

31

Män

2016

12425

32

Män

2017

13349

33

Män

2018

14102

34

Män

2019

14309

35

Män

2020

14778

36

Totalt

2003

7710

37

Totalt

2004

8056

38

Totalt

2005

8700

39

Totalt

2006

9687

40

Totalt

2007

10188

41

Totalt

2008

11222

42

Totalt

2009

11618

43

Totalt

2010

12342

44

Totalt

2011

12639

45

Totalt

2012

13191

46

Totalt

2013

13179

47

Totalt

2014

13566

48

Totalt

2015

14324

49

Totalt

2016

15079

50

Totalt

2017

16220

51

Totalt

2018

17105

52

Totalt

2019

17428

53

Totalt

2020

18109

Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet personer som arbetar inom miljösektorn i Skåne län har kontinuerligt ökat sedan år 2003, från drygt 7700 personer till drygt 18 100 år 2020. Antalet män inom sektorn är avsevärt större än antalet kvinnor. Det totala antalet förvärvsarbetande i Skåne län år 2003 var drygt 520 000 peroner medan antalet år 2020 var omkring 645 200 personer.

SCB:s statistik om miljösektorn omfattar företag som erbjuder miljövänliga varor och tjänster. Produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt hållbar resurshantering ingår också. För mer information se SCB:s miljöräkenskaper.

Senast uppdaterad: 2022-10-11