Gå direkt till sidans innehåll

Nystartade företag

Nyckeltal SE.12.2.2

Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Antal nystartade företag i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Tidigare beräkningssätt

1994

1040

1

Tidigare beräkningssätt

1995

1212

2

Tidigare beräkningssätt

1996

1383

3

Tidigare beräkningssätt

1997

1115

4

Tidigare beräkningssätt

1998

1255

5

Tidigare beräkningssätt

1999

1406

6

Tidigare beräkningssätt

2000

1489

7

Tidigare beräkningssätt

2001

1364

8

Tidigare beräkningssätt

2002

1416

9

Tidigare beräkningssätt

2003

1425

10

Tidigare beräkningssätt

2004

1606

11

Tidigare beräkningssätt

2005

1715

12

Tidigare beräkningssätt

2006

1871

13

Tidigare beräkningssätt

2007

2180

14

Tidigare beräkningssätt

2008

2199

15

Tidigare beräkningssätt

2009

2525

16

Tidigare beräkningssätt

2010

2788

17

Alla företagsformer

2010

2912

18

Alla företagsformer

2011

3068

19

Alla företagsformer

2012

2811

20

Alla företagsformer

2013

2909

21

Alla företagsformer

2014

2845

22

Alla företagsformer

2015

2813

23

Alla företagsformer

2016

2741

24

Alla företagsformer

2017

2783

25

Alla företagsformer

2018

2902

26

Alla företagsformer

2019

2804

27

Alla företagsformer

2020

3110

28

Alla företagsformer

2021

3382

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2021 uppgick antalet nystartade företag till 3382 stycken vilket är en ökning med 8,7 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag har ökat något de två senaste åren. De tio åren dessförinnan låg antalet på omkring 2800 per år i Malmö vilket är en hög nivå. Redovisningen avser alla företagsformer.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.

Senast uppdaterad: 2022-10-05