Gå direkt till sidans innehåll

Hållbar produktion och konsumtion

Huvudområde SE. 12

Här påbörjas en samling av nyckeltal som beskriver temaområdet "Hållbar produktion och konsumtion" på lokal nivå i Malmö.

Fokusområdena kompletteras och utvecklas allt eftersom statistik på olika områden sammanställs och tillgängliggörs.

Hur varor och tjänster produceras och konsumeras påverkar många olika områden såsom luft, buller, klimat, vatten med mera. Förbrukningen av naturresurser visar på att människan lever över sina tillgångar på planeten. Det svenska samhället förbrukar resurser i en omfattning som skulle kräva ungefär 4 jordklot om alla på jorden levde likadant. Både produktionen och konsumtionen av varor och tjänster behöver alltså förändras för att mänskligheten ska hålla sig inom de ramar som jordklotet sätter.

Malmö stad och samhället i övrigt arbetar på många olika områden för att förändra både konsumtions- och produktionssätt, genom exempelvis förändrad upphandling och övergång till en mer cirkulär ekonomi. Att försöka mäta och åskådliggöra resultatet av detta förändringsarbete är viktigt för att följa utvecklingen på temaområdet.

Statistik och uppgifter saknas i stor utsträckning på lokal nivå för detta temaområde. Uppgifter på kommunnivå efterfrågas ständigt och arbete med att ta fram statistik som är relevant för detta område pågår på olika sätt.

Senast uppdaterad: 2024-03-28