Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar kommunal energi

Nyckeltal SE.3.3.2

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Solcellsanläggningar

2006

11

1

Solcellsanläggningar

2007

144

2

Solcellsanläggningar

2008

274

3

Solcellsanläggningar

2009

268

4

Solcellsanläggningar

2010

338

5

Solcellsanläggningar

2011

421

6

Solcellsanläggningar

2012

499

7

Solcellsanläggningar

2013

530

8

Solcellsanläggningar

2014

568

9

Solcellsanläggningar

2015

636

10

Solcellsanläggningar

2016

663

11

Solcellsanläggningar

2017

823

12

Solcellsanläggningar

2018

1039

13

Solcellsanläggningar

2019

1121

14

Solcellsanläggningar

2020

1179

15

Solcellsanläggningar

2021

1210

16

Solvärmeanläggningar

2006

99

17

Solvärmeanläggningar

2007

297

18

Solvärmeanläggningar

2008

515

19

Solvärmeanläggningar

2009

228

20

Solvärmeanläggningar

2010

266

21

Solvärmeanläggningar

2011

432

22

Solvärmeanläggningar

2012

423

23

Solvärmeanläggningar

2013

517

24

Solvärmeanläggningar

2014

501

25

Solvärmeanläggningar

2015

552

26

Solvärmeanläggningar

2016

441

27

Solvärmeanläggningar

2017

253

28

Solvärmeanläggningar

2018

77

29

Solvärmeanläggningar

2019

142

30

Solvärmeanläggningar

2020

114

31

Solvärmeanläggningar

2021

37

32

Vindkraftsanläggningar

2009

1

33

Vindkraftsanläggningar

2014

666

34

Vindkraftsanläggningar

2015

6377

35

Vindkraftsanläggningar

2016

5775

36

Vindkraftsanläggningar

2017

15617

37

Vindkraftsanläggningar

2018

14455

38

Vindkraftsanläggningar

2019

15719

39

Vindkraftsanläggningar

2020

17221

40

Vindkraftsanläggningar

2021

13972

41

Totalt

2006

111

42

Totalt

2007

442

43

Totalt

2008

789

44

Totalt

2009

497

45

Totalt

2010

604

46

Totalt

2011

854

47

Totalt

2012

922

48

Totalt

2013

1047

49

Totalt

2014

1735

50

Totalt

2015

7564

51

Totalt

2016

6879

52

Totalt

2017

16694

53

Totalt

2018

15571

54

Totalt

2019

16983

55

Totalt

2020

18515

56

Totalt

2021

15218

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 17,8 procent mellan år 2020 och 2021 och uppgick till drygt 15 200 MWh. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion av förnybar energi under år 2021 jämfört med året innan medan solvärmeanläggningarna och vindkraftverken minskade sin produktion. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2020 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2022-03-07