Gå direkt till sidans innehåll

Störande ljud

Nyckeltal SE. 5.2. 1

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående störande ljud redovisas här.

Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Nej, störande ljud finns ej

2004

63,5

1

Nej, störande ljud finns ej

2008

59,4

2

Nej, störande ljud finns ej

2012

64,6

3

Ja, störande ljud finns

2004

32,7

4

Ja, störande ljud finns

2008

35,9

5

Ja, störande ljud finns

2012

30,2

6

Ingen åsikt

2004

3,8

7

Ingen åsikt

2008

4,6

8

Ingen åsikt

2012

5,2

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att störande ljud inte finns i omgivningen där de bor har totalt sett ökat något sedan år 2004. Under år 2008 var andelen som lägst för att år 2012 öka till nästan 65 procent. Nästan var tredje Malmöbo upplever dock att det finns störande ljud i omgivningen kring sitt boende.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende buller ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att det finns störande ljud i omgivningen där de bor har funnits med sedan år 2004.

Senast uppdaterad: 2023-10-10